บาร์-สวนสาธารณะ-เซาน่า แหล่งนัดพบยอดนิยมชายรักชาย

 
บาร์-สวนสาธารณะ-เซาน่า แหล่งนัดพบยอดนิยมชายรักชาย

ที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนออกมารณรงค์เกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์อย่างต่อเนื่องทว่ายังคงมุ่งเน้นไปยังกลุ่มหญิงขายบริการและผู้ใช้บริการ โดยละเลยกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (Men who Have Sex with Men หรือ MSM) องค์การแฟมิลี่ เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (FHI) จึงเปิดตัวโครงการ “Sex Alert”เพื่อรณรงค์ผ่านสื่อโฆษณาให้กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายได้ตระหนักและระมัดระวังการมีเพศสัมพันธ์ให้มากขึ้น ดร.ฟริทส วัน กรีนสแวน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย โครงการเอชไอวี/เอดส์ ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข กล่าวว่า มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเสี่ยงและอัตราการติดเชื้อเอดส์ในกลุ่ม MSM ในช่วงปี 2548 ที่ผ่านมา เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีใครสำรวจถึงอัตราเสี่ยงและพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ โดยกลุ่ม MSM แยกเป็นกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย, กลุ่มชายที่ขายบริการ และกลุ่มชายที่แต่งตัวเป็นหญิง ในงานวิจัยนั้นมีอาสาสมัครเข้าร่วมประมาณ 2,000 คน อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 15-21 ปี อยู่ในระดับอุดมศึกษา และมีเพศสัมพันธ์กับชายในช่วง 6 เดือนก่อนการสำรวจ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพฯ, เชียงใหม่ และภูเก็ต รองผอ.ฝ่ายวิจัย โครงการเอชไอวี/เอดส์ ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข เผยผลสำรวจว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ถุงยางอนามัยอย่างสม่ำเสมอมีเพียง 53.6% โดยอัตราผู้ติดเชื้อเอดส์กลุ่ม MSM ในกรุงเทพฯ จากปี 2546 มี 17.3% เพิ่มเป็น 28.3% ในปี 2548 ขณะที่ปี 2548 จ.เชียงใหม่ มีผู้ติดเชื้อเอดส์ 15.3% และที่ภูเก็ต 5.5% ขณะที่กลุ่มชายที่ขายบริการที่กรุงเทพฯ ติดเชื้อเอดส์ 22.6% ที่เชียงใหม่ 11.4% และภูเก็ต 14.4% “ย่านที่กลุ่ม MSM ไปรวมกันบ่อย ๆได้แก่ จตุจักร, สีลม, สุขุมวิท, รามคำแหง และรัตนโกสินทร์ ทั้งนี้อัตราของการแพร่เชื้อเอดส์มักพบในกลุ่มที่ใช้บริการบาร์ สวนสาธารณะ และเซาน่า โดยมีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นถึงปีละกว่า 5% จากอัตราผู้ติดเชื้อปี 2546-2548 แยกเป็นกลุ่มบาร์ เดิม 13% เป็น 23% กลุ่มสวนสาธารณะเดิม 16.9% เป็น 29.6% และเซาน่าเดิม 22% เป็น 31.9% ที่น่าตกใจก็คือกลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์ที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากปี 2546-2548 ถึง 50% คาดว่าสาเหตุที่กลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นเนื่องมาจากความอยากลอง อยากรู้อยากเห็น และขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการ รณรงค์ให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐที่จะต้องหันมาให้ความสำคัญกับคนกลุ่มนี้ให้มากขึ้น” นายกิตตินันท์ ธรมธัช ประธานกรรมการบริหารเครือ เดอะบีช กรุ๊ป กล่าวว่า MSM แบ่งเป็นกลุ่มคนที่ขายบริการซึ่งความจริงอาจมีครอบครัวแล้ว แต่ต้องขายบริการเพราะเงิน กับกลุ่มที่อยาก รู้อยากลอง เพราะ MSM หมายถึงชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ส่วนกลุ่มชายรักชาย ถือเป็นกลุ่มย่อยของ MSM มีความต่างกันตรงวัตถุประสงค์ของผู้ที่มีเซ็กซ์ ชายรักชายมีความรักต่อกัน อยากอยู่ด้วยกัน โดยกลุ่ม MSM มักจะมีการนัดพบตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น บาร์ เซาน่า สวนสาธารณะ ยิม หรือนัดหมายหรือรู้จักกันทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันสังคมมีการยอมรับมากขึ้นทำให้คนกลุ่มนี้ออกมาเปิดตัวเยอะขึ้น “แต่ยิ่งเปิดตัวมากความระวังในการแพร่กระจายของเชื้อเอดส์ก็ต้องเพิ่มตามไปด้วย เพราะข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ มักไม่ถึงคนกลุ่มนี้ จึงจำเป็นต้องมีการรณรงค์ที่ถูกต้องและเข้าถึง อย่างบางเรื่องคนเข้าใจผิดคิดว่าใส่ถุงยางหลายชั้นจะปลอดภัย ซึ่งความจริงอันตรายด้วยซ้ำเพราะจะทำให้เกิดการเสียดสีมากขึ้น ใส่แบบปกติก็พอแต่อาศัยใช้สารหล่อลื่นช่วยด้วยเพื่อไม่ให้เกิดการเสียดสีจนเกิดแผลนำไปสู่การติดเชื้อ แต่ต้องเลือกที่มีคุณภาพดี ไม่ใช่ใช้อะไรก็ได้ เพราะสารบางชนิดเมื่อเจอกับถุงยางอนามัยจะทำปฏิกิริยาทำให้ละลาย” สำหรับโครงการ Sex Alert น.พ.สมชาย ศรีเปลี่ยนจันทร์ ผอ. FHI กล่าวว่า เป็นโครงการรณรงค์ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทางวิทยุ สิ่งพิมพ์ แผ่นพับ ฯลฯ ดำเนินการรณรงค์ระหว่างเดือน ก.พ.-ก.ย.2549 ในจังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต และกท. มีการจัดกิจ กรรมโรดโชว์ แจกเอกสารและให้ข้อมูลผ่านทางฮอตไลน์และเว็บไซต์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย, กลุ่มเพื่อนพนักงานบริการ และเอ็มพลัส โทร.0-2235-4754, 0-2632-9501 และ 0-5340-4324 เป็นต้น คาดว่าโครงการนี้จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอดส์ของกลุ่ม MSM และให้คนกล


รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 (1/5)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 (1/5)

  ดู ละคร: 1088 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 29/7/2554 17:28:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 (2/5)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 (2/5)

  ดู ละคร: 1017 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 29/7/2554 17:28:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 (3/5)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 (3/5)

  ดู ละคร: 1018 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 29/7/2554 17:28:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 (4/5)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 (4/5)

  ดู ละคร: 982 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 29/7/2554 17:29:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 (5/5)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 (5/5)

  ดู ละคร: 1009 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 29/7/2554 17:29:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 (1/6)

  ดู ละคร: 991 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 29/7/2554 17:30:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 (2/6)

  ดู ละคร: 1066 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 29/7/2554 17:31:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 (3/6)

  ดู ละคร: 958 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 29/7/2554 17:31:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 (4/6)

  ดู ละคร: 1024 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 29/7/2554 17:31:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 (5/6)

  ดู ละคร: 986 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 29/7/2554 17:31:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 (6/6)

  ดู ละคร: 992 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 29/7/2554 17:32:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (1/6)

  ดู ละคร: 1010 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 29/7/2554 17:33:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (2/6)

  ดู ละคร: 1041 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 29/7/2554 17:33:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (3/6)

  ดู ละคร: 986 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 29/7/2554 17:33:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (4/6)

  ดู ละคร: 1005 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 29/7/2554 17:33:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (5/6)

  ดู ละคร: 1091 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 29/7/2554 17:34:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (6/6)

  ดู ละคร: 1022 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 29/7/2554 17:34:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 1 สิงหาคม 2554 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 1 สิงหาคม 2554 (1/6)

  ดู ละคร: 1075 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 2/8/2554 14:29:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 1 สิงหาคม 2554 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 1 สิงหาคม 2554 (2/6)

  ดู ละคร: 1044 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 2/8/2554 14:30:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 1 สิงหาคม 2554 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 1 สิงหาคม 2554 (3/6)

  ดู ละคร: 1006 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 2/8/2554 14:30:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 1 สิงหาคม 2554 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 1 สิงหาคม 2554 (4/6)

  ดู ละคร: 1128 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 2/8/2554 14:30:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 1 สิงหาคม 2554 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 1 สิงหาคม 2554 (5/6)

  ดู ละคร: 1058 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 2/8/2554 14:31:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 1 สิงหาคม 2554 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 1 สิงหาคม 2554 (6/6)

  ดู ละคร: 1205 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 2/8/2554 14:31:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 8 สิงหาคม 2554 (1/5)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 8 สิงหาคม 2554 (1/5)

  ดู ละคร: 1077 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/8/2554 22:33:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 8 สิงหาคม 2554 (2/5)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 8 สิงหาคม 2554 (2/5)

  ดู ละคร: 1040 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/8/2554 22:33:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 8 สิงหาคม 2554 (3/5)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 8 สิงหาคม 2554 (3/5)

  ดู ละคร: 952 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/8/2554 22:34:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 8 สิงหาคม 2554 (4/5)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 8 สิงหาคม 2554 (4/5)

  ดู ละคร: 1153 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/8/2554 22:34:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 8 สิงหาคม 2554 (5/5)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 8 สิงหาคม 2554 (5/5)

  ดู ละคร: 1040 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/8/2554 22:34:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 สิงหาคม 2554 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 สิงหาคม 2554 (1/6)

  ดู ละคร: 956 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/8/2554 15:43:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 สิงหาคม 2554 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 สิงหาคม 2554 (2/6)

  ดู ละคร: 928 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/8/2554 15:43:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 สิงหาคม 2554 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 สิงหาคม 2554 (3/6)

  ดู ละคร: 911 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/8/2554 15:43:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 สิงหาคม 2554 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 สิงหาคม 2554 (4/6)

  ดู ละคร: 970 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/8/2554 15:44:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 สิงหาคม 2554 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 สิงหาคม 2554 (5/6)

  ดู ละคร: 1120 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/8/2554 15:44:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 สิงหาคม 2554 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 สิงหาคม 2554 (6/6)

  ดู ละคร: 958 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/8/2554 15:44:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 22 สิงหาคม 2554 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 22 สิงหาคม 2554 (1/6)

  ดู ละคร: 938 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 25/8/2554 0:33:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 22 สิงหาคม 2554 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 22 สิงหาคม 2554 (2/6)

  ดู ละคร: 857 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 25/8/2554 0:33:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 22 สิงหาคม 2554 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 22 สิงหาคม 2554 (3/6)

  ดู ละคร: 903 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 25/8/2554 0:34:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 22 สิงหาคม 2554 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 22 สิงหาคม 2554 (4/6)

  ดู ละคร: 922 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 25/8/2554 0:34:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 22 สิงหาคม 2554 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 22 สิงหาคม 2554 (5/6)

  ดู ละคร: 900 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 25/8/2554 0:34:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 22 สิงหาคม 2554 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 22 สิงหาคม 2554 (6/6)

  ดู ละคร: 914 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 25/8/2554 0:35:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 29 สิงหาคม 2554 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 29 สิงหาคม 2554 (1/6)

  ดู ละคร: 981 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/8/2554 2:24:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 29 สิงหาคม 2554 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 29 สิงหาคม 2554 (2/6)

  ดู ละคร: 1185 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/8/2554 2:25:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 29 สิงหาคม 2554 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 29 สิงหาคม 2554 (3/6)

  ดู ละคร: 993 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/8/2554 2:25:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 29 สิงหาคม 2554 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 29 สิงหาคม 2554 (4/6)

  ดู ละคร: 959 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/8/2554 2:25:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 29 สิงหาคม 2554 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 29 สิงหาคม 2554 (5/6)

  ดู ละคร: 1019 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/8/2554 2:26:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 29 สิงหาคม 2554 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 29 สิงหาคม 2554 (6/6)

  ดู ละคร: 1019 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/8/2554 2:26:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 กันยายน 2554 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 กันยายน 2554 (1/6)

  ดู ละคร: 856 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/9/2554 23:23:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 กันยายน 2554 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 กันยายน 2554 (2/6)

  ดู ละคร: 809 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/9/2554 23:23:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 กันยายน 2554 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 กันยายน 2554 (3/6)

  ดู ละคร: 825 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/9/2554 23:24:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 กันยายน 2554 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 กันยายน 2554 (4/6)

  ดู ละคร: 812 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/9/2554 23:24:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 กันยายน 2554 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 กันยายน 2554 (5/6)

  ดู ละคร: 848 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/9/2554 23:24:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 กันยายน 2554 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 กันยายน 2554 (6/6)

  ดู ละคร: 894 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/9/2554 23:25:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 กันยายน 2554 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 กันยายน 2554 (1/6)

  ดู ละคร: 885 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 18/9/2554 0:42:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 กันยายน 2554 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 กันยายน 2554 (2/6)

  ดู ละคร: 801 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 18/9/2554 0:42:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 กันยายน 2554 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 กันยายน 2554 (3/6)

  ดู ละคร: 781 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 18/9/2554 0:43:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 กันยายน 2554 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 กันยายน 2554 (4/6)

  ดู ละคร: 792 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 18/9/2554 0:43:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 กันยายน 2554 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 กันยายน 2554 (5/6)

  ดู ละคร: 770 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 18/9/2554 0:43:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 กันยายน 2554 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 กันยายน 2554 (6/6)

  ดู ละคร: 799 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 18/9/2554 0:44:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 กันยายน 2554 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 กันยายน 2554 (1/6)

  ดู ละคร: 688 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/10/2554 15:55:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 กันยายน 2554 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 กันยายน 2554 (2/6)

  ดู ละคร: 662 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/10/2554 15:56:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 กันยายน 2554 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 กันยายน 2554 (3/6)

  ดู ละคร: 670 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/10/2554 15:56:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 กันยายน 2554 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 กันยายน 2554 (4/6)

  ดู ละคร: 657 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/10/2554 15:57:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 กันยายน 2554 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 กันยายน 2554 (5/6)

  ดู ละคร: 613 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/10/2554 15:57:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 กันยายน 2554 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 กันยายน 2554 (6/6)

  ดู ละคร: 679 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/10/2554 15:57:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 กันยายน 2554 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 กันยายน 2554 (1/6)

  ดู ละคร: 684 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/10/2554 16:00:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 กันยายน 2554 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 กันยายน 2554 (2/6)

  ดู ละคร: 670 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/10/2554 16:01:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 กันยายน 2554 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 กันยายน 2554 (3/6)

  ดู ละคร: 688 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/10/2554 16:01:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 กันยายน 2554 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 กันยายน 2554 (4/6)

  ดู ละคร: 663 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/10/2554 16:02:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 กันยายน 2554 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 กันยายน 2554 (5/6)

  ดู ละคร: 628 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/10/2554 16:02:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 กันยายน 2554 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 กันยายน 2554 (6/6)

  ดู ละคร: 692 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/10/2554 16:03:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 3 ตุลาคม 2554 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 3 ตุลาคม 2554 (1/6)

  ดู ละคร: 686 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/10/2554 16:03:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 3 ตุลาคม 2554 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 3 ตุลาคม 2554 (2/6)

  ดู ละคร: 702 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/10/2554 16:04:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 3 ตุลาคม 2554 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 3 ตุลาคม 2554 (3/6)

  ดู ละคร: 726 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/10/2554 16:04:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 3 ตุลาคม 2554 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 3 ตุลาคม 2554 (4/6)

  ดู ละคร: 759 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/10/2554 16:05:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 3 ตุลาคม 2554 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 3 ตุลาคม 2554 (5/6)

  ดู ละคร: 662 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/10/2554 16:05:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 3 ตุลาคม 2554 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 3 ตุลาคม 2554 (6/6)

  ดู ละคร: 717 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/10/2554 16:05:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 (1/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 (1/7)

  ดู ละคร: 626 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 19/10/2554 23:29:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 (2/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 (2/7)

  ดู ละคร: 679 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 19/10/2554 23:29:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 (3/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 (3/7)

  ดู ละคร: 668 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 19/10/2554 23:30:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 (4/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 (4/7)

  ดู ละคร: 723 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 19/10/2554 23:30:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 (5/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 (5/7)

  ดู ละคร: 740 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 19/10/2554 23:31:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 (6/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 (6/7)

  ดู ละคร: 684 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 19/10/2554 23:31:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 (7/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 (7/7)

  ดู ละคร: 735 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 19/10/2554 23:31:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 17 ตุลาคม 2554 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 17 ตุลาคม 2554 (1/6)

  ดู ละคร: 756 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 19/10/2554 23:32:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 17 ตุลาคม 2554 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 17 ตุลาคม 2554 (2/6)

  ดู ละคร: 662 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 19/10/2554 23:33:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 17 ตุลาคม 2554 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 17 ตุลาคม 2554 (3/6)

  ดู ละคร: 788 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 19/10/2554 23:33:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 17 ตุลาคม 2554 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 17 ตุลาคม 2554 (4/6)

  ดู ละคร: 706 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 19/10/2554 23:33:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 17 ตุลาคม 2554 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 17 ตุลาคม 2554 (5/6)

  ดู ละคร: 771 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 19/10/2554 23:34:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 17 ตุลาคม 2554 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 17 ตุลาคม 2554 (6/6)

  ดู ละคร: 798 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 19/10/2554 23:34:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 24 ตุลาคม 2554 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 24 ตุลาคม 2554 (1/6)

  ดู ละคร: 664 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/10/2554 22:32:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 24 ตุลาคม 2554 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 24 ตุลาคม 2554 (2/6)

  ดู ละคร: 630 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/10/2554 22:32:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 24 ตุลาคม 2554 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 24 ตุลาคม 2554 (3/6)

  ดู ละคร: 587 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/10/2554 22:33:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 24 ตุลาคม 2554 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 24 ตุลาคม 2554 (4/6)

  ดู ละคร: 653 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/10/2554 22:33:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 24 ตุลาคม 2554 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 24 ตุลาคม 2554 (5/6)

  ดู ละคร: 641 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/10/2554 22:34:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 24 ตุลาคม 2554 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 24 ตุลาคม 2554 (6/6)

  ดู ละคร: 656 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/10/2554 22:34:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 (1/6)

  ดู ละคร: 575 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 3/11/2554 19:35:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 (2/6)

  ดู ละคร: 616 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 3/11/2554 19:36:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 (3/6)

  ดู ละคร: 633 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 3/11/2554 19:36:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 (4/6)

  ดู ละคร: 563 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 3/11/2554 19:36:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 (5/6)

  ดู ละคร: 648 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 3/11/2554 19:37:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 (6/6)

  ดู ละคร: 628 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 3/11/2554 19:37:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 (1/6)

  ดู ละคร: 626 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 11/11/2554 23:04:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 (2/6)

  ดู ละคร: 684 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 11/11/2554 23:05:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 (3/6)

  ดู ละคร: 651 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 11/11/2554 23:05:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 (4/6)

  ดู ละคร: 626 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 11/11/2554 23:05:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 (5/6)

  ดู ละคร: 667 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 11/11/2554 23:06:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 (6/6)

  ดู ละคร: 695 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 11/11/2554 23:06:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 (1/6)

  ดู ละคร: 524 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 15/11/2554 21:42:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 (2/6)

  ดู ละคร: 549 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 15/11/2554 21:42:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 (3/6)

  ดู ละคร: 559 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 15/11/2554 21:43:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 (4/6)

  ดู ละคร: 572 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 15/11/2554 21:43:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 (5/6)

  ดู ละคร: 573 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 15/11/2554 21:43:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 (6/6)

  ดู ละคร: 574 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 15/11/2554 21:44:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 (1/6)

  ดู ละคร: 553 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/11/2554 22:09:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 (2/6)

  ดู ละคร: 507 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/11/2554 22:09:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 (3/6)

  ดู ละคร: 553 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/11/2554 22:10:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 (4/6)

  ดู ละคร: 592 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/11/2554 22:10:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 (5/6)

  ดู ละคร: 506 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/11/2554 22:11:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 (6/6)

  ดู ละคร: 657 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/11/2554 22:11:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 (1/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 (1/7)

  ดู ละคร: 538 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/11/2554 0:48:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 (2/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 (2/7)

  ดู ละคร: 595 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/11/2554 0:48:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 (3/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 (3/7)

  ดู ละคร: 538 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/11/2554 0:48:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 (4/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 (4/7)

  ดู ละคร: 538 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/11/2554 0:49:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 (5/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 (5/7)

  ดู ละคร: 579 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/11/2554 0:49:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 (6/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 (6/7)

  ดู ละคร: 609 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/11/2554 0:49:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 (7/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 (7/7)

  ดู ละคร: 567 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/11/2554 0:50:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 (1/6)

  ดู ละคร: 660 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 6/12/2554 23:28:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 (2/6)

  ดู ละคร: 565 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 6/12/2554 23:28:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 (3/6)

  ดู ละคร: 583 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 6/12/2554 23:29:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 (4/6)

  ดู ละคร: 571 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 6/12/2554 23:29:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 (5/6)

  ดู ละคร: 541 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 6/12/2554 23:30:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 (6/6)

  ดู ละคร: 614 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 6/12/2554 23:30:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 ธันวาคม 2554 (1/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 ธันวาคม 2554 (1/7)

  ดู ละคร: 562 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 13/12/2554 22:28:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 ธันวาคม 2554 (2/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 ธันวาคม 2554 (2/7)

  ดู ละคร: 478 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 13/12/2554 22:28:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 ธันวาคม 2554 (3/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 ธันวาคม 2554 (3/7)

  ดู ละคร: 565 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 13/12/2554 22:29:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 ธันวาคม 2554 (4/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 ธันวาคม 2554 (4/7)

  ดู ละคร: 612 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 13/12/2554 22:29:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 ธันวาคม 2554 (5/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 ธันวาคม 2554 (5/7)

  ดู ละคร: 567 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 13/12/2554 22:29:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 ธันวาคม 2554 (6/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 ธันวาคม 2554 (6/7)

  ดู ละคร: 587 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 13/12/2554 22:30:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 ธันวาคม 2554 (7/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 ธันวาคม 2554 (7/7)

  ดู ละคร: 560 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 13/12/2554 22:30:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 ธันวาคม 2554 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 ธันวาคม 2554 (1/6)

  ดู ละคร: 464 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/12/2554 17:32:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 ธันวาคม 2554 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 ธันวาคม 2554 (2/6)

  ดู ละคร: 425 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/12/2554 17:33:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 ธันวาคม 2554 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 ธันวาคม 2554 (3/6)

  ดู ละคร: 423 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/12/2554 17:33:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 ธันวาคม 2554 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 ธันวาคม 2554 (4/6)

  ดู ละคร: 412 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/12/2554 17:34:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 ธันวาคม 2554 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 ธันวาคม 2554 (5/6)

  ดู ละคร: 436 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/12/2554 17:34:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 ธันวาคม 2554 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 ธันวาคม 2554 (6/6)

  ดู ละคร: 448 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/12/2554 17:34:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 ธันวาคม 2554 (1/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 ธันวาคม 2554 (1/7)

  ดู ละคร: 419 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/12/2554 17:35:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 ธันวาคม 2554 (2/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 ธันวาคม 2554 (2/7)

  ดู ละคร: 466 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/12/2554 17:35:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 ธันวาคม 2554 (3/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 ธันวาคม 2554 (3/7)

  ดู ละคร: 479 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/12/2554 17:36:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 ธันวาคม 2554 (4/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 ธันวาคม 2554 (4/7)

  ดู ละคร: 472 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/12/2554 17:36:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 ธันวาคม 2554 (5/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 ธันวาคม 2554 (5/7)

  ดู ละคร: 483 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/12/2554 17:37:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 ธันวาคม 2554 (6/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 ธันวาคม 2554 (6/7)

  ดู ละคร: 445 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/12/2554 17:37:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 ธันวาคม 2554 (7/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 ธันวาคม 2554 (7/7)

  ดู ละคร: 457 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/12/2554 17:37:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 2 มกราคม 2555 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 2 มกราคม 2555 (1/6)

  ดู ละคร: 455 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/1/2555 22:03:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 2 มกราคม 2555 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 2 มกราคม 2555 (2/6)

  ดู ละคร: 445 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/1/2555 22:03:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 2 มกราคม 2555 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 2 มกราคม 2555 (3/6)

  ดู ละคร: 460 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/1/2555 22:04:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 2 มกราคม 2555 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 2 มกราคม 2555 (4/6)

  ดู ละคร: 418 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/1/2555 22:04:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 2 มกราคม 2555 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 2 มกราคม 2555 (5/6)

  ดู ละคร: 447 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/1/2555 22:04:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 2 มกราคม 2555 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 2 มกราคม 2555 (6/6)

  ดู ละคร: 487 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/1/2555 22:05:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 9 มกราคม 2555 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 9 มกราคม 2555 (1/6)

  ดู ละคร: 420 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:31:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 9 มกราคม 2555 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 9 มกราคม 2555 (2/6)

  ดู ละคร: 394 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:31:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 9 มกราคม 2555 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 9 มกราคม 2555 (3/6)

  ดู ละคร: 380 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:31:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 9 มกราคม 2555 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 9 มกราคม 2555 (4/6)

  ดู ละคร: 403 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:32:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 9 มกราคม 2555 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 9 มกราคม 2555 (5/6)

  ดู ละคร: 447 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:32:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 9 มกราคม 2555 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 9 มกราคม 2555 (6/6)

  ดู ละคร: 374 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:33:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 มกราคม 2555 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 มกราคม 2555 (1/6)

  ดู ละคร: 401 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:33:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 มกราคม 2555 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 มกราคม 2555 (2/6)

  ดู ละคร: 380 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:33:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 มกราคม 2555 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 มกราคม 2555 (3/6)

  ดู ละคร: 359 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:34:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 มกราคม 2555 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 มกราคม 2555 (4/6)

  ดู ละคร: 416 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:34:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 มกราคม 2555 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 มกราคม 2555 (5/6)

  ดู ละคร: 392 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:35:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 มกราคม 2555 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 มกราคม 2555 (6/6)

  ดู ละคร: 383 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:36:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 23 มกราคม 2555 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 23 มกราคม 2555 (1/6)

  ดู ละคร: 379 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:36:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 23 มกราคม 2555 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 23 มกราคม 2555 (2/6)

  ดู ละคร: 397 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:37:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 23 มกราคม 2555 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 23 มกราคม 2555 (3/6)

  ดู ละคร: 341 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:37:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 23 มกราคม 2555 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 23 มกราคม 2555 (4/6)

  ดู ละคร: 377 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:38:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 23 มกราคม 2555 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 23 มกราคม 2555 (5/6)

  ดู ละคร: 373 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:38:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 23 มกราคม 2555 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 23 มกราคม 2555 (6/6)

  ดู ละคร: 355 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:39:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 30 มกราคม 2555 (1/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 30 มกราคม 2555 (1/7)

  ดู ละคร: 484 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:40:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 30 มกราคม 2555 (2/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 30 มกราคม 2555 (2/7)

  ดู ละคร: 377 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:41:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 30 มกราคม 2555 (3/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 30 มกราคม 2555 (3/7)

  ดู ละคร: 381 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:42:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 30 มกราคม 2555 (4/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 30 มกราคม 2555 (4/7)

  ดู ละคร: 386 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:42:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 30 มกราคม 2555 (5/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 30 มกราคม 2555 (5/7)

  ดู ละคร: 366 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:42:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 30 มกราคม 2555 (6/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 30 มกราคม 2555 (6/7)

  ดู ละคร: 470 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:43:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 30 มกราคม 2555 (7/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 30 มกราคม 2555 (7/7)

  ดู ละคร: 404 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:43:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 (1/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 (1/7)

  ดู ละคร: 323 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/3/2555 21:17:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 (2/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 (2/7)

  ดู ละคร: 337 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/3/2555 21:18:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 (3/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 (3/7)

  ดู ละคร: 458 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/3/2555 21:18:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 (4/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 (4/7)

  ดู ละคร: 451 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/3/2555 21:18:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 (5/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 (5/7)

  ดู ละคร: 455 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/3/2555 21:18:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 (6/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 (6/7)

  ดู ละคร: 495 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/3/2555 21:19:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 (7/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 (7/7)

  ดู ละคร: 468 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/3/2555 21:19:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 มีนาคม 2555 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 มีนาคม 2555 (1/6)

  ดู ละคร: 506 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/3/2555 21:20:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 มีนาคม 2555 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 มีนาคม 2555 (2/6)

  ดู ละคร: 477 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/3/2555 21:21:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 มีนาคม 2555 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 มีนาคม 2555 (3/6)

  ดู ละคร: 500 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/3/2555 21:21:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 มีนาคม 2555 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 มีนาคม 2555 (4/6)

  ดู ละคร: 532 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/3/2555 21:21:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 มีนาคม 2555 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 มีนาคม 2555 (5/6)

  ดู ละคร: 444 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/3/2555 21:22:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 มีนาคม 2555 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 มีนาคม 2555 (6/6)

  ดู ละคร: 483 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/3/2555 21:22:00
 

เมื่อ : 6 ส.ค. 49 22:09:42
ที่มา: http://www.tttonline.net/
โดย : WhAt