บาร์-สวนสาธารณะ-เซาน่า แหล่งนัดพบยอดนิยมชายรักชาย

 
บาร์-สวนสาธารณะ-เซาน่า แหล่งนัดพบยอดนิยมชายรักชาย

ที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนออกมารณรงค์เกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์อย่างต่อเนื่องทว่ายังคงมุ่งเน้นไปยังกลุ่มหญิงขายบริการและผู้ใช้บริการ โดยละเลยกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (Men who Have Sex with Men หรือ MSM) องค์การแฟมิลี่ เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (FHI) จึงเปิดตัวโครงการ “Sex Alert”เพื่อรณรงค์ผ่านสื่อโฆษณาให้กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายได้ตระหนักและระมัดระวังการมีเพศสัมพันธ์ให้มากขึ้น ดร.ฟริทส วัน กรีนสแวน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย โครงการเอชไอวี/เอดส์ ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข กล่าวว่า มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเสี่ยงและอัตราการติดเชื้อเอดส์ในกลุ่ม MSM ในช่วงปี 2548 ที่ผ่านมา เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีใครสำรวจถึงอัตราเสี่ยงและพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ โดยกลุ่ม MSM แยกเป็นกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย, กลุ่มชายที่ขายบริการ และกลุ่มชายที่แต่งตัวเป็นหญิง ในงานวิจัยนั้นมีอาสาสมัครเข้าร่วมประมาณ 2,000 คน อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 15-21 ปี อยู่ในระดับอุดมศึกษา และมีเพศสัมพันธ์กับชายในช่วง 6 เดือนก่อนการสำรวจ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพฯ, เชียงใหม่ และภูเก็ต รองผอ.ฝ่ายวิจัย โครงการเอชไอวี/เอดส์ ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข เผยผลสำรวจว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ถุงยางอนามัยอย่างสม่ำเสมอมีเพียง 53.6% โดยอัตราผู้ติดเชื้อเอดส์กลุ่ม MSM ในกรุงเทพฯ จากปี 2546 มี 17.3% เพิ่มเป็น 28.3% ในปี 2548 ขณะที่ปี 2548 จ.เชียงใหม่ มีผู้ติดเชื้อเอดส์ 15.3% และที่ภูเก็ต 5.5% ขณะที่กลุ่มชายที่ขายบริการที่กรุงเทพฯ ติดเชื้อเอดส์ 22.6% ที่เชียงใหม่ 11.4% และภูเก็ต 14.4% “ย่านที่กลุ่ม MSM ไปรวมกันบ่อย ๆได้แก่ จตุจักร, สีลม, สุขุมวิท, รามคำแหง และรัตนโกสินทร์ ทั้งนี้อัตราของการแพร่เชื้อเอดส์มักพบในกลุ่มที่ใช้บริการบาร์ สวนสาธารณะ และเซาน่า โดยมีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นถึงปีละกว่า 5% จากอัตราผู้ติดเชื้อปี 2546-2548 แยกเป็นกลุ่มบาร์ เดิม 13% เป็น 23% กลุ่มสวนสาธารณะเดิม 16.9% เป็น 29.6% และเซาน่าเดิม 22% เป็น 31.9% ที่น่าตกใจก็คือกลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์ที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากปี 2546-2548 ถึง 50% คาดว่าสาเหตุที่กลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นเนื่องมาจากความอยากลอง อยากรู้อยากเห็น และขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการ รณรงค์ให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐที่จะต้องหันมาให้ความสำคัญกับคนกลุ่มนี้ให้มากขึ้น” นายกิตตินันท์ ธรมธัช ประธานกรรมการบริหารเครือ เดอะบีช กรุ๊ป กล่าวว่า MSM แบ่งเป็นกลุ่มคนที่ขายบริการซึ่งความจริงอาจมีครอบครัวแล้ว แต่ต้องขายบริการเพราะเงิน กับกลุ่มที่อยาก รู้อยากลอง เพราะ MSM หมายถึงชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ส่วนกลุ่มชายรักชาย ถือเป็นกลุ่มย่อยของ MSM มีความต่างกันตรงวัตถุประสงค์ของผู้ที่มีเซ็กซ์ ชายรักชายมีความรักต่อกัน อยากอยู่ด้วยกัน โดยกลุ่ม MSM มักจะมีการนัดพบตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น บาร์ เซาน่า สวนสาธารณะ ยิม หรือนัดหมายหรือรู้จักกันทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันสังคมมีการยอมรับมากขึ้นทำให้คนกลุ่มนี้ออกมาเปิดตัวเยอะขึ้น “แต่ยิ่งเปิดตัวมากความระวังในการแพร่กระจายของเชื้อเอดส์ก็ต้องเพิ่มตามไปด้วย เพราะข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ มักไม่ถึงคนกลุ่มนี้ จึงจำเป็นต้องมีการรณรงค์ที่ถูกต้องและเข้าถึง อย่างบางเรื่องคนเข้าใจผิดคิดว่าใส่ถุงยางหลายชั้นจะปลอดภัย ซึ่งความจริงอันตรายด้วยซ้ำเพราะจะทำให้เกิดการเสียดสีมากขึ้น ใส่แบบปกติก็พอแต่อาศัยใช้สารหล่อลื่นช่วยด้วยเพื่อไม่ให้เกิดการเสียดสีจนเกิดแผลนำไปสู่การติดเชื้อ แต่ต้องเลือกที่มีคุณภาพดี ไม่ใช่ใช้อะไรก็ได้ เพราะสารบางชนิดเมื่อเจอกับถุงยางอนามัยจะทำปฏิกิริยาทำให้ละลาย” สำหรับโครงการ Sex Alert น.พ.สมชาย ศรีเปลี่ยนจันทร์ ผอ. FHI กล่าวว่า เป็นโครงการรณรงค์ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทางวิทยุ สิ่งพิมพ์ แผ่นพับ ฯลฯ ดำเนินการรณรงค์ระหว่างเดือน ก.พ.-ก.ย.2549 ในจังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต และกท. มีการจัดกิจ กรรมโรดโชว์ แจกเอกสารและให้ข้อมูลผ่านทางฮอตไลน์และเว็บไซต์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย, กลุ่มเพื่อนพนักงานบริการ และเอ็มพลัส โทร.0-2235-4754, 0-2632-9501 และ 0-5340-4324 เป็นต้น คาดว่าโครงการนี้จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอดส์ของกลุ่ม MSM และให้คนกล


รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 (1/5)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 (1/5)

  ดู ละคร: 1078 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 29/7/2554 17:28:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 (2/5)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 (2/5)

  ดู ละคร: 1010 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 29/7/2554 17:28:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 (3/5)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 (3/5)

  ดู ละคร: 1007 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 29/7/2554 17:28:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 (4/5)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 (4/5)

  ดู ละคร: 972 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 29/7/2554 17:29:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 (5/5)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 (5/5)

  ดู ละคร: 1007 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 29/7/2554 17:29:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 (1/6)

  ดู ละคร: 985 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 29/7/2554 17:30:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 (2/6)

  ดู ละคร: 1056 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 29/7/2554 17:31:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 (3/6)

  ดู ละคร: 953 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 29/7/2554 17:31:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 (4/6)

  ดู ละคร: 1022 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 29/7/2554 17:31:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 (5/6)

  ดู ละคร: 977 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 29/7/2554 17:31:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 (6/6)

  ดู ละคร: 984 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 29/7/2554 17:32:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (1/6)

  ดู ละคร: 1003 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 29/7/2554 17:33:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (2/6)

  ดู ละคร: 1015 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 29/7/2554 17:33:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (3/6)

  ดู ละคร: 982 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 29/7/2554 17:33:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (4/6)

  ดู ละคร: 996 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 29/7/2554 17:33:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (5/6)

  ดู ละคร: 1082 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 29/7/2554 17:34:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (6/6)

  ดู ละคร: 1016 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 29/7/2554 17:34:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 1 สิงหาคม 2554 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 1 สิงหาคม 2554 (1/6)

  ดู ละคร: 1067 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 2/8/2554 14:29:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 1 สิงหาคม 2554 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 1 สิงหาคม 2554 (2/6)

  ดู ละคร: 1042 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 2/8/2554 14:30:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 1 สิงหาคม 2554 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 1 สิงหาคม 2554 (3/6)

  ดู ละคร: 991 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 2/8/2554 14:30:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 1 สิงหาคม 2554 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 1 สิงหาคม 2554 (4/6)

  ดู ละคร: 1119 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 2/8/2554 14:30:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 1 สิงหาคม 2554 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 1 สิงหาคม 2554 (5/6)

  ดู ละคร: 1049 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 2/8/2554 14:31:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 1 สิงหาคม 2554 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 1 สิงหาคม 2554 (6/6)

  ดู ละคร: 1202 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 2/8/2554 14:31:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 8 สิงหาคม 2554 (1/5)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 8 สิงหาคม 2554 (1/5)

  ดู ละคร: 1070 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/8/2554 22:33:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 8 สิงหาคม 2554 (2/5)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 8 สิงหาคม 2554 (2/5)

  ดู ละคร: 1032 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/8/2554 22:33:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 8 สิงหาคม 2554 (3/5)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 8 สิงหาคม 2554 (3/5)

  ดู ละคร: 941 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/8/2554 22:34:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 8 สิงหาคม 2554 (4/5)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 8 สิงหาคม 2554 (4/5)

  ดู ละคร: 1140 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/8/2554 22:34:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 8 สิงหาคม 2554 (5/5)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 8 สิงหาคม 2554 (5/5)

  ดู ละคร: 1030 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/8/2554 22:34:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 สิงหาคม 2554 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 สิงหาคม 2554 (1/6)

  ดู ละคร: 939 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/8/2554 15:43:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 สิงหาคม 2554 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 สิงหาคม 2554 (2/6)

  ดู ละคร: 921 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/8/2554 15:43:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 สิงหาคม 2554 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 สิงหาคม 2554 (3/6)

  ดู ละคร: 909 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/8/2554 15:43:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 สิงหาคม 2554 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 สิงหาคม 2554 (4/6)

  ดู ละคร: 961 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/8/2554 15:44:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 สิงหาคม 2554 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 สิงหาคม 2554 (5/6)

  ดู ละคร: 1114 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/8/2554 15:44:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 สิงหาคม 2554 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 สิงหาคม 2554 (6/6)

  ดู ละคร: 948 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/8/2554 15:44:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 22 สิงหาคม 2554 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 22 สิงหาคม 2554 (1/6)

  ดู ละคร: 927 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 25/8/2554 0:33:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 22 สิงหาคม 2554 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 22 สิงหาคม 2554 (2/6)

  ดู ละคร: 849 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 25/8/2554 0:33:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 22 สิงหาคม 2554 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 22 สิงหาคม 2554 (3/6)

  ดู ละคร: 896 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 25/8/2554 0:34:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 22 สิงหาคม 2554 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 22 สิงหาคม 2554 (4/6)

  ดู ละคร: 916 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 25/8/2554 0:34:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 22 สิงหาคม 2554 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 22 สิงหาคม 2554 (5/6)

  ดู ละคร: 893 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 25/8/2554 0:34:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 22 สิงหาคม 2554 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 22 สิงหาคม 2554 (6/6)

  ดู ละคร: 905 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 25/8/2554 0:35:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 29 สิงหาคม 2554 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 29 สิงหาคม 2554 (1/6)

  ดู ละคร: 976 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/8/2554 2:24:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 29 สิงหาคม 2554 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 29 สิงหาคม 2554 (2/6)

  ดู ละคร: 1172 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/8/2554 2:25:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 29 สิงหาคม 2554 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 29 สิงหาคม 2554 (3/6)

  ดู ละคร: 985 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/8/2554 2:25:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 29 สิงหาคม 2554 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 29 สิงหาคม 2554 (4/6)

  ดู ละคร: 949 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/8/2554 2:25:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 29 สิงหาคม 2554 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 29 สิงหาคม 2554 (5/6)

  ดู ละคร: 984 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/8/2554 2:26:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 29 สิงหาคม 2554 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 29 สิงหาคม 2554 (6/6)

  ดู ละคร: 1015 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 31/8/2554 2:26:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 กันยายน 2554 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 กันยายน 2554 (1/6)

  ดู ละคร: 849 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/9/2554 23:23:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 กันยายน 2554 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 กันยายน 2554 (2/6)

  ดู ละคร: 802 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/9/2554 23:23:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 กันยายน 2554 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 กันยายน 2554 (3/6)

  ดู ละคร: 821 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/9/2554 23:24:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 กันยายน 2554 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 กันยายน 2554 (4/6)

  ดู ละคร: 801 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/9/2554 23:24:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 กันยายน 2554 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 กันยายน 2554 (5/6)

  ดู ละคร: 840 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/9/2554 23:24:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 กันยายน 2554 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 กันยายน 2554 (6/6)

  ดู ละคร: 890 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/9/2554 23:25:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 กันยายน 2554 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 กันยายน 2554 (1/6)

  ดู ละคร: 879 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 18/9/2554 0:42:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 กันยายน 2554 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 กันยายน 2554 (2/6)

  ดู ละคร: 794 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 18/9/2554 0:42:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 กันยายน 2554 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 กันยายน 2554 (3/6)

  ดู ละคร: 775 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 18/9/2554 0:43:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 กันยายน 2554 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 กันยายน 2554 (4/6)

  ดู ละคร: 785 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 18/9/2554 0:43:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 กันยายน 2554 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 กันยายน 2554 (5/6)

  ดู ละคร: 763 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 18/9/2554 0:43:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 กันยายน 2554 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 กันยายน 2554 (6/6)

  ดู ละคร: 784 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 18/9/2554 0:44:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 กันยายน 2554 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 กันยายน 2554 (1/6)

  ดู ละคร: 680 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/10/2554 15:55:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 กันยายน 2554 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 กันยายน 2554 (2/6)

  ดู ละคร: 654 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/10/2554 15:56:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 กันยายน 2554 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 กันยายน 2554 (3/6)

  ดู ละคร: 663 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/10/2554 15:56:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 กันยายน 2554 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 กันยายน 2554 (4/6)

  ดู ละคร: 651 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/10/2554 15:57:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 กันยายน 2554 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 กันยายน 2554 (5/6)

  ดู ละคร: 606 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/10/2554 15:57:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 กันยายน 2554 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 กันยายน 2554 (6/6)

  ดู ละคร: 672 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/10/2554 15:57:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 กันยายน 2554 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 กันยายน 2554 (1/6)

  ดู ละคร: 680 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/10/2554 16:00:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 กันยายน 2554 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 กันยายน 2554 (2/6)

  ดู ละคร: 662 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/10/2554 16:01:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 กันยายน 2554 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 กันยายน 2554 (3/6)

  ดู ละคร: 684 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/10/2554 16:01:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 กันยายน 2554 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 กันยายน 2554 (4/6)

  ดู ละคร: 653 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/10/2554 16:02:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 กันยายน 2554 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 กันยายน 2554 (5/6)

  ดู ละคร: 625 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/10/2554 16:02:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 กันยายน 2554 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 กันยายน 2554 (6/6)

  ดู ละคร: 686 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/10/2554 16:03:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 3 ตุลาคม 2554 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 3 ตุลาคม 2554 (1/6)

  ดู ละคร: 677 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/10/2554 16:03:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 3 ตุลาคม 2554 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 3 ตุลาคม 2554 (2/6)

  ดู ละคร: 689 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/10/2554 16:04:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 3 ตุลาคม 2554 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 3 ตุลาคม 2554 (3/6)

  ดู ละคร: 720 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/10/2554 16:04:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 3 ตุลาคม 2554 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 3 ตุลาคม 2554 (4/6)

  ดู ละคร: 752 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/10/2554 16:05:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 3 ตุลาคม 2554 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 3 ตุลาคม 2554 (5/6)

  ดู ละคร: 654 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/10/2554 16:05:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 3 ตุลาคม 2554 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 3 ตุลาคม 2554 (6/6)

  ดู ละคร: 707 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/10/2554 16:05:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 (1/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 (1/7)

  ดู ละคร: 613 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 19/10/2554 23:29:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 (2/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 (2/7)

  ดู ละคร: 670 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 19/10/2554 23:29:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 (3/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 (3/7)

  ดู ละคร: 660 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 19/10/2554 23:30:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 (4/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 (4/7)

  ดู ละคร: 721 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 19/10/2554 23:30:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 (5/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 (5/7)

  ดู ละคร: 728 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 19/10/2554 23:31:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 (6/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 (6/7)

  ดู ละคร: 679 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 19/10/2554 23:31:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 (7/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 (7/7)

  ดู ละคร: 724 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 19/10/2554 23:31:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 17 ตุลาคม 2554 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 17 ตุลาคม 2554 (1/6)

  ดู ละคร: 747 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 19/10/2554 23:32:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 17 ตุลาคม 2554 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 17 ตุลาคม 2554 (2/6)

  ดู ละคร: 661 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 19/10/2554 23:33:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 17 ตุลาคม 2554 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 17 ตุลาคม 2554 (3/6)

  ดู ละคร: 777 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 19/10/2554 23:33:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 17 ตุลาคม 2554 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 17 ตุลาคม 2554 (4/6)

  ดู ละคร: 687 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 19/10/2554 23:33:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 17 ตุลาคม 2554 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 17 ตุลาคม 2554 (5/6)

  ดู ละคร: 769 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 19/10/2554 23:34:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 17 ตุลาคม 2554 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 17 ตุลาคม 2554 (6/6)

  ดู ละคร: 788 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 19/10/2554 23:34:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 24 ตุลาคม 2554 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 24 ตุลาคม 2554 (1/6)

  ดู ละคร: 648 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/10/2554 22:32:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 24 ตุลาคม 2554 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 24 ตุลาคม 2554 (2/6)

  ดู ละคร: 623 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/10/2554 22:32:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 24 ตุลาคม 2554 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 24 ตุลาคม 2554 (3/6)

  ดู ละคร: 585 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/10/2554 22:33:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 24 ตุลาคม 2554 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 24 ตุลาคม 2554 (4/6)

  ดู ละคร: 648 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/10/2554 22:33:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 24 ตุลาคม 2554 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 24 ตุลาคม 2554 (5/6)

  ดู ละคร: 635 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/10/2554 22:34:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 24 ตุลาคม 2554 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 24 ตุลาคม 2554 (6/6)

  ดู ละคร: 643 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/10/2554 22:34:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 (1/6)

  ดู ละคร: 570 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 3/11/2554 19:35:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 (2/6)

  ดู ละคร: 610 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 3/11/2554 19:36:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 (3/6)

  ดู ละคร: 628 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 3/11/2554 19:36:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 (4/6)

  ดู ละคร: 558 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 3/11/2554 19:36:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 (5/6)

  ดู ละคร: 643 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 3/11/2554 19:37:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 (6/6)

  ดู ละคร: 623 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 3/11/2554 19:37:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 (1/6)

  ดู ละคร: 615 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 11/11/2554 23:04:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 (2/6)

  ดู ละคร: 679 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 11/11/2554 23:05:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 (3/6)

  ดู ละคร: 644 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 11/11/2554 23:05:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 (4/6)

  ดู ละคร: 622 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 11/11/2554 23:05:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 (5/6)

  ดู ละคร: 659 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 11/11/2554 23:06:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 (6/6)

  ดู ละคร: 692 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 11/11/2554 23:06:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 (1/6)

  ดู ละคร: 514 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 15/11/2554 21:42:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 (2/6)

  ดู ละคร: 531 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 15/11/2554 21:42:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 (3/6)

  ดู ละคร: 546 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 15/11/2554 21:43:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 (4/6)

  ดู ละคร: 563 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 15/11/2554 21:43:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 (5/6)

  ดู ละคร: 569 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 15/11/2554 21:43:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 (6/6)

  ดู ละคร: 567 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 15/11/2554 21:44:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 (1/6)

  ดู ละคร: 542 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/11/2554 22:09:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 (2/6)

  ดู ละคร: 504 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/11/2554 22:09:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 (3/6)

  ดู ละคร: 539 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/11/2554 22:10:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 (4/6)

  ดู ละคร: 579 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/11/2554 22:10:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 (5/6)

  ดู ละคร: 495 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/11/2554 22:11:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 (6/6)

  ดู ละคร: 630 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/11/2554 22:11:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 (1/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 (1/7)

  ดู ละคร: 528 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/11/2554 0:48:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 (2/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 (2/7)

  ดู ละคร: 593 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/11/2554 0:48:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 (3/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 (3/7)

  ดู ละคร: 530 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/11/2554 0:48:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 (4/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 (4/7)

  ดู ละคร: 531 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/11/2554 0:49:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 (5/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 (5/7)

  ดู ละคร: 575 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/11/2554 0:49:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 (6/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 (6/7)

  ดู ละคร: 604 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/11/2554 0:49:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 (7/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 (7/7)

  ดู ละคร: 563 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/11/2554 0:50:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 (1/6)

  ดู ละคร: 653 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 6/12/2554 23:28:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 (2/6)

  ดู ละคร: 564 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 6/12/2554 23:28:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 (3/6)

  ดู ละคร: 576 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 6/12/2554 23:29:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 (4/6)

  ดู ละคร: 562 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 6/12/2554 23:29:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 (5/6)

  ดู ละคร: 537 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 6/12/2554 23:30:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 (6/6)

  ดู ละคร: 605 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 6/12/2554 23:30:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 ธันวาคม 2554 (1/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 ธันวาคม 2554 (1/7)

  ดู ละคร: 550 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 13/12/2554 22:28:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 ธันวาคม 2554 (2/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 ธันวาคม 2554 (2/7)

  ดู ละคร: 470 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 13/12/2554 22:28:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 ธันวาคม 2554 (3/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 ธันวาคม 2554 (3/7)

  ดู ละคร: 556 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 13/12/2554 22:29:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 ธันวาคม 2554 (4/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 ธันวาคม 2554 (4/7)

  ดู ละคร: 604 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 13/12/2554 22:29:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 ธันวาคม 2554 (5/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 ธันวาคม 2554 (5/7)

  ดู ละคร: 556 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 13/12/2554 22:29:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 ธันวาคม 2554 (6/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 ธันวาคม 2554 (6/7)

  ดู ละคร: 577 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 13/12/2554 22:30:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 ธันวาคม 2554 (7/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 12 ธันวาคม 2554 (7/7)

  ดู ละคร: 556 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 13/12/2554 22:30:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 ธันวาคม 2554 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 ธันวาคม 2554 (1/6)

  ดู ละคร: 449 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/12/2554 17:32:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 ธันวาคม 2554 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 ธันวาคม 2554 (2/6)

  ดู ละคร: 418 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/12/2554 17:33:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 ธันวาคม 2554 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 ธันวาคม 2554 (3/6)

  ดู ละคร: 411 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/12/2554 17:33:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 ธันวาคม 2554 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 ธันวาคม 2554 (4/6)

  ดู ละคร: 402 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/12/2554 17:34:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 ธันวาคม 2554 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 ธันวาคม 2554 (5/6)

  ดู ละคร: 430 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/12/2554 17:34:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 ธันวาคม 2554 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 19 ธันวาคม 2554 (6/6)

  ดู ละคร: 438 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/12/2554 17:34:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 ธันวาคม 2554 (1/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 ธันวาคม 2554 (1/7)

  ดู ละคร: 414 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/12/2554 17:35:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 ธันวาคม 2554 (2/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 ธันวาคม 2554 (2/7)

  ดู ละคร: 458 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/12/2554 17:35:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 ธันวาคม 2554 (3/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 ธันวาคม 2554 (3/7)

  ดู ละคร: 469 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/12/2554 17:36:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 ธันวาคม 2554 (4/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 ธันวาคม 2554 (4/7)

  ดู ละคร: 464 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/12/2554 17:36:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 ธันวาคม 2554 (5/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 ธันวาคม 2554 (5/7)

  ดู ละคร: 476 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/12/2554 17:37:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 ธันวาคม 2554 (6/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 ธันวาคม 2554 (6/7)

  ดู ละคร: 437 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/12/2554 17:37:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 ธันวาคม 2554 (7/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 26 ธันวาคม 2554 (7/7)

  ดู ละคร: 446 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/12/2554 17:37:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 2 มกราคม 2555 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 2 มกราคม 2555 (1/6)

  ดู ละคร: 452 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/1/2555 22:03:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 2 มกราคม 2555 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 2 มกราคม 2555 (2/6)

  ดู ละคร: 444 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/1/2555 22:03:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 2 มกราคม 2555 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 2 มกราคม 2555 (3/6)

  ดู ละคร: 450 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/1/2555 22:04:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 2 มกราคม 2555 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 2 มกราคม 2555 (4/6)

  ดู ละคร: 411 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/1/2555 22:04:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 2 มกราคม 2555 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 2 มกราคม 2555 (5/6)

  ดู ละคร: 441 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/1/2555 22:04:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 2 มกราคม 2555 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 2 มกราคม 2555 (6/6)

  ดู ละคร: 481 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/1/2555 22:05:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 9 มกราคม 2555 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 9 มกราคม 2555 (1/6)

  ดู ละคร: 411 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:31:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 9 มกราคม 2555 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 9 มกราคม 2555 (2/6)

  ดู ละคร: 383 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:31:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 9 มกราคม 2555 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 9 มกราคม 2555 (3/6)

  ดู ละคร: 374 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:31:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 9 มกราคม 2555 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 9 มกราคม 2555 (4/6)

  ดู ละคร: 395 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:32:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 9 มกราคม 2555 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 9 มกราคม 2555 (5/6)

  ดู ละคร: 441 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:32:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 9 มกราคม 2555 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 9 มกราคม 2555 (6/6)

  ดู ละคร: 370 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:33:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 มกราคม 2555 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 มกราคม 2555 (1/6)

  ดู ละคร: 390 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:33:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 มกราคม 2555 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 มกราคม 2555 (2/6)

  ดู ละคร: 375 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:33:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 มกราคม 2555 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 มกราคม 2555 (3/6)

  ดู ละคร: 351 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:34:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 มกราคม 2555 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 มกราคม 2555 (4/6)

  ดู ละคร: 414 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:34:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 มกราคม 2555 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 มกราคม 2555 (5/6)

  ดู ละคร: 384 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:35:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 มกราคม 2555 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 16 มกราคม 2555 (6/6)

  ดู ละคร: 376 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:36:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 23 มกราคม 2555 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 23 มกราคม 2555 (1/6)

  ดู ละคร: 373 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:36:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 23 มกราคม 2555 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 23 มกราคม 2555 (2/6)

  ดู ละคร: 389 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:37:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 23 มกราคม 2555 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 23 มกราคม 2555 (3/6)

  ดู ละคร: 338 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:37:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 23 มกราคม 2555 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 23 มกราคม 2555 (4/6)

  ดู ละคร: 371 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:38:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 23 มกราคม 2555 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 23 มกราคม 2555 (5/6)

  ดู ละคร: 349 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:38:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 23 มกราคม 2555 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 23 มกราคม 2555 (6/6)

  ดู ละคร: 349 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:39:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 30 มกราคม 2555 (1/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 30 มกราคม 2555 (1/7)

  ดู ละคร: 434 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:40:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 30 มกราคม 2555 (2/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 30 มกราคม 2555 (2/7)

  ดู ละคร: 371 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:41:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 30 มกราคม 2555 (3/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 30 มกราคม 2555 (3/7)

  ดู ละคร: 369 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:42:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 30 มกราคม 2555 (4/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 30 มกราคม 2555 (4/7)

  ดู ละคร: 378 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:42:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 30 มกราคม 2555 (5/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 30 มกราคม 2555 (5/7)

  ดู ละคร: 363 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:42:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 30 มกราคม 2555 (6/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 30 มกราคม 2555 (6/7)

  ดู ละคร: 465 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:43:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 30 มกราคม 2555 (7/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 30 มกราคม 2555 (7/7)

  ดู ละคร: 341 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 5/2/2555 21:43:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 (1/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 (1/7)

  ดู ละคร: 317 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/3/2555 21:17:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 (2/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 (2/7)

  ดู ละคร: 328 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/3/2555 21:18:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 (3/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 (3/7)

  ดู ละคร: 452 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/3/2555 21:18:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 (4/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 (4/7)

  ดู ละคร: 448 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/3/2555 21:18:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 (5/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 (5/7)

  ดู ละคร: 435 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/3/2555 21:18:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 (6/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 (6/7)

  ดู ละคร: 482 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/3/2555 21:19:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 (7/7)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 (7/7)

  ดู ละคร: 462 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/3/2555 21:19:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 มีนาคม 2555 (1/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 มีนาคม 2555 (1/6)

  ดู ละคร: 491 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/3/2555 21:20:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 มีนาคม 2555 (2/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 มีนาคม 2555 (2/6)

  ดู ละคร: 466 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/3/2555 21:21:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 มีนาคม 2555 (3/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 มีนาคม 2555 (3/6)

  ดู ละคร: 496 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/3/2555 21:21:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 มีนาคม 2555 (4/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 มีนาคม 2555 (4/6)

  ดู ละคร: 517 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/3/2555 21:21:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 มีนาคม 2555 (5/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 มีนาคม 2555 (5/6)

  ดู ละคร: 436 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/3/2555 21:22:00
 
รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 มีนาคม 2555 (6/6)   รายการทูไนท์โชว์ วันที่ 5 มีนาคม 2555 (6/6)

  ดู ละคร: 474 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 7/3/2555 21:22:00
 

เมื่อ : 6 ส.ค. 49 22:09:42
ที่มา: http://www.tttonline.net/
โดย : WhAt