เซ็กซ์ดี มีความสุข บนความเสมอภาคทางเพศ

 
เซ็กซ์ดี มีความสุข บนความเสมอภาคทางเพศ

ความเสมอภาคทางเพศระหว่างชายหญิง นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในสังคมน้อยใหญ่ สิ่งสำคัญนี้ยังสามารถช่วยเสริมสร้างให้ "ชีวิตรักบนเตียง" ของคู่สามีภรรยาเป็นไปอย่างแฮปปี้ มีความสุขขึ้นด้วย!!! เซ็กซ์ดี โดยไม่ต้อง"พึงยา"เสริมกำลังตรงส่วนไหนทั้งนั้น แต่พึงพาการให้เกียรติ และให้ความเท่าเทียมทางเพศแก่กัน เป็นผลสำรวจจากมหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา ที่พบว่า คู่สามีภรรยาที่ใช้ชีวิตในประเทศตะวันตก และครอบครัวที่มีความเสมอภาคทางเพศ จะมีความสุขสมใน"เซ็กซ์" ผิดกับประชาชนในประเทศที่สังคมยกย่องให้ผู้ชายเป็นใหญ่ และอยู่เหนือผู้หญิง อย่างเช่น ประเทศในแถบเอเชียตะวันออก และประเทศแถบตะวันออกกลาง ที่มีรายงานว่า คู่สมรสในประเทศเหล่านั้น ไม่ค่อยมีความสุข หรือความพึงพอใจในเพศรสไม่ว่าจะเป็นทางร่างกาย หรือสภาพจิตใจ !!! "ในวัฒนธรรมที่ยกย่องผู้ชายเป็นใหญ่ ได้ส่งผลให้พฤติกรรมทางเพศเป็นไปตามความพึงพอใจของผู้ชาย โดยไม่สนใจความพึงพอใจของฝ่ายหญิงว่าจะมีความสุขหรือไม่ แต่ในความสัมพันธ์ที่ยืนอยู่บนความเท่าเทียมกันระหว่างชายหญิง คู่สามีภรรยามักจะมีมุมมองเรื่องเพศที่ทำให้ความต้องการของทั้งสองสามารถมาบรรจบกันได้" เอ็ดเวิร์ด ลัวแมน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยชิคาโก ผู้นำและผู้เขียนผลสำรวจชื่อว่า โกลบอล สตั๊ดดี้ ออฟ เซ็กช่วล แอททิจูด แอนด์ บีเฮฟวิเออส์ (Global Study of Sexual Attitudes and Behaviors) ที่ทำการสำรวจความเห็นของผู้คนในหลายประเทศทั่วทุกทวีปในโลกเกี่ยวกับทัศนคติทางเพศและพฤติกรรมทางเพศ กล่าว ทั้งนี้ ในการสำรวจ ลัวแมนได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างใน 29 ประเทศจำนวน 27,500 คน อายุระหว่าง 40-80 ปี ซึ่งยังได้ระบุถึงประเทศที่คู่รัก คู่สมรส มีความพอใจในชีวิตเซ็กซ์มากที่สุดว่ามีอยู่ 4 ประเทศได้แก่ ออสเตรีย,สหรัฐอเมริกา,สเปน และแคนาดา ส่วนประเทศที่ผู้คนไม่ค่อยมีความสุขทางเพศ หรือมีความพึงพอใจอยู่ในระดับต่ำสุดได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น และไต้หวัน ขณะที่ประเทศที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางก็มี ประเทศตุรกี,อียิปต์ และแอลจีเรีย ในรายงานยังมีรายละเอียดพูดถึงระดับความพึงพอใจในเรื่องเพศของชายหญิงในประเทศแถบตะวันตก,เอเชียตะวันออก และตะวันออกกลางด้วยว่า สำหรับในกลุ่มประเทศตะวันตกมีผู้ชายและผู้หญิงถึง 2 ใน 3 ที่บอกว่ามีความสุขทางเพศ และมีอยู่ถึงร้อยละ 80 ที่บอกว่าพึงพอใจใน"ความสามารถ"ทางเพศของตน ขณะที่มีผู้ชายถึงครึ่งหนึ่ง และผู้หญิงอยู่ 1 ใน 3 ที่บอกว่า เซ็กซ์ คือเรื่องสำคัญสุดสุดเรื่องหนึ่งของชีวิต ส่วนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกนั้น มีผู้ชายและผู้หญิงเพียง 1 ใน 4 ที่บอกว่ามีความสุชทางเพศ ขณะที่มีผู้ชายประมาณ 2 ใน 3 และผู้หญิงประมาณครึ่งหนึ่งที่บอกว่าพอใจในความสามารถบนเตียงของตน แต่สำหรับการให้ความสำคัญในเรื่องเซ็กซ์นั้น มีผู้ชายเพียง 28% และผู้หญิงเพียง 12% ที่บอกว่านี่คือเรื่องสำคัญในชีวิต!!! สำหรับประเทศในแถบตะวันออกกลาง มีผู้ชาย 50% และผู้หญิง 38% ที่บอกว่ามีความสุขในเซ็กซ์ และมีชายหญิงถึง 70% ที่บอกว่า พอใจในลีลา ความสามารถบนเตียงของตน แต่มีผู้ชายอยู่เพียง 6% และผู้หญิง 37% ที่เห็นว่า เซ็กซ์คือเรื่องสำคัญในชีวิต


รายการวันวานยังหวานอยู่[5พ.น.53]1   รายการวันวานยังหวานอยู่[5พ.น.53]1

  ดู ละคร: 2212 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:21:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[5พ.น.53]2   รายการวันวานยังหวานอยู่[5พ.น.53]2

  ดู ละคร: 1737 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:21:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[5พ.น.53]3   รายการวันวานยังหวานอยู่[5พ.น.53]3

  ดู ละคร: 1695 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:21:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[5พ.น.53]4   รายการวันวานยังหวานอยู่[5พ.น.53]4

  ดู ละคร: 1716 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:21:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[5พ.น.53]5   รายการวันวานยังหวานอยู่[5พ.น.53]5

  ดู ละคร: 1602 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:22:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[5พ.น.53]6   รายการวันวานยังหวานอยู่[5พ.น.53]6

  ดู ละคร: 1731 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:22:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[12พ.ย.53]1   รายการวันวานยังหวานอยู่[12พ.ย.53]1

  ดู ละคร: 1694 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:23:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[12พ.ย.53]2   รายการวันวานยังหวานอยู่[12พ.ย.53]2

  ดู ละคร: 1695 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:23:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[12พ.ย.53]3   รายการวันวานยังหวานอยู่[12พ.ย.53]3

  ดู ละคร: 1749 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:23:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[12พ.ย.53]4   รายการวันวานยังหวานอยู่[12พ.ย.53]4

  ดู ละคร: 1716 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:23:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[12พ.ย.53]5   รายการวันวานยังหวานอยู่[12พ.ย.53]5

  ดู ละคร: 1680 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:23:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[12พ.ย.53]6   รายการวันวานยังหวานอยู่[12พ.ย.53]6

  ดู ละคร: 1596 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:24:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[19พ.ย.53]1   รายการวันวานยังหวานอยู่[19พ.ย.53]1

  ดู ละคร: 1680 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:24:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[19พ.ย.53]2   รายการวันวานยังหวานอยู่[19พ.ย.53]2

  ดู ละคร: 1678 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:24:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[19พ.ย.53]3   รายการวันวานยังหวานอยู่[19พ.ย.53]3

  ดู ละคร: 1672 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:25:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[19พ.ย.53]4   รายการวันวานยังหวานอยู่[19พ.ย.53]4

  ดู ละคร: 1635 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:25:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[19พ.ย.53]5   รายการวันวานยังหวานอยู่[19พ.ย.53]5

  ดู ละคร: 1651 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:25:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[26พ.ย.53]1   รายการวันวานยังหวานอยู่[26พ.ย.53]1

  ดู ละคร: 1632 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:25:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[26พ.ย.53]2   รายการวันวานยังหวานอยู่[26พ.ย.53]2

  ดู ละคร: 1765 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:26:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[26พ.ย.53]3   รายการวันวานยังหวานอยู่[26พ.ย.53]3

  ดู ละคร: 1505 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:26:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[26พ.ย.53]4   รายการวันวานยังหวานอยู่[26พ.ย.53]4

  ดู ละคร: 1618 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:26:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[26พ.ย.53]5   รายการวันวานยังหวานอยู่[26พ.ย.53]5

  ดู ละคร: 1749 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:27:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[26พ.ย.53]6   รายการวันวานยังหวานอยู่[26พ.ย.53]6

  ดู ละคร: 1623 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:28:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[3ธันวาคม53]1   รายการวันวานยังหวานอยู่[3ธันวาคม53]1

  ดู ละคร: 1653 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:29:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[3ธันวาคม53]2   รายการวันวานยังหวานอยู่[3ธันวาคม53]2

  ดู ละคร: 1564 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:30:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[3ธันวาคม53]3   รายการวันวานยังหวานอยู่[3ธันวาคม53]3

  ดู ละคร: 1952 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:30:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[3ธันวาคม53]4   รายการวันวานยังหวานอยู่[3ธันวาคม53]4

  ดู ละคร: 1667 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:30:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[3ธันวาคม53]5   รายการวันวานยังหวานอยู่[3ธันวาคม53]5

  ดู ละคร: 1601 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:30:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[3ธันวาคม53]6   รายการวันวานยังหวานอยู่[3ธันวาคม53]6

  ดู ละคร: 1535 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:31:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[10ธันวาคม53]1   รายการวันวานยังหวานอยู่[10ธันวาคม53]1

  ดู ละคร: 1715 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:31:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[10ธันวาคม53]2   รายการวันวานยังหวานอยู่[10ธันวาคม53]2

  ดู ละคร: 1599 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:31:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[10ธันวาคม53]3   รายการวันวานยังหวานอยู่[10ธันวาคม53]3

  ดู ละคร: 1604 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:32:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[10ธันวาคม53]4   รายการวันวานยังหวานอยู่[10ธันวาคม53]4

  ดู ละคร: 1484 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:32:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[10ธันวาคม53]5   รายการวันวานยังหวานอยู่[10ธันวาคม53]5

  ดู ละคร: 1453 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:32:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[10ธันวาคม53]6   รายการวันวานยังหวานอยู่[10ธันวาคม53]6

  ดู ละคร: 1553 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:32:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[17ธันวาคม53]1   รายการวันวานยังหวานอยู่[17ธันวาคม53]1

  ดู ละคร: 1615 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:33:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[17ธันวาคม53]2   รายการวันวานยังหวานอยู่[17ธันวาคม53]2

  ดู ละคร: 1675 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:33:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[17ธันวาคม53]3   รายการวันวานยังหวานอยู่[17ธันวาคม53]3

  ดู ละคร: 1598 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:33:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[17ธันวาคม53]4   รายการวันวานยังหวานอยู่[17ธันวาคม53]4

  ดู ละคร: 1714 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:33:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[17ธันวาคม53]5   รายการวันวานยังหวานอยู่[17ธันวาคม53]5

  ดู ละคร: 1707 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:34:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[17ธันวาคม53]6   รายการวันวานยังหวานอยู่[17ธันวาคม53]6

  ดู ละคร: 1579 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:34:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[24ธันวาคม53]1   รายการวันวานยังหวานอยู่[24ธันวาคม53]1

  ดู ละคร: 1839 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:35:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[24ธันวาคม53]2   รายการวันวานยังหวานอยู่[24ธันวาคม53]2

  ดู ละคร: 1719 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:35:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[24ธันวาคม53]3   รายการวันวานยังหวานอยู่[24ธันวาคม53]3

  ดู ละคร: 1601 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:35:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[24ธันวาคม53]4   รายการวันวานยังหวานอยู่[24ธันวาคม53]4

  ดู ละคร: 1716 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:35:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[24ธันวาคม53]5   รายการวันวานยังหวานอยู่[24ธันวาคม53]5

  ดู ละคร: 1945 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:35:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[24ธันวาคม53]6   รายการวันวานยังหวานอยู่[24ธันวาคม53]6

  ดู ละคร: 1648 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:36:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]1   รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]1

  ดู ละคร: 1646 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:07:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]2   รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]2

  ดู ละคร: 1815 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:07:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]3   รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]3

  ดู ละคร: 1558 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:08:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]4   รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]4

  ดู ละคร: 1493 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:08:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]5   รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]5

  ดู ละคร: 1541 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:08:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]6   รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]6

  ดู ละคร: 1530 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:09:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]7   รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]7

  ดู ละคร: 1513 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:09:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]8   รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]8

  ดู ละคร: 1615 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:10:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]9   รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]9

  ดู ละคร: 1862 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:10:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]10   รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]10

  ดู ละคร: 1606 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:11:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]11   รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]11

  ดู ละคร: 1850 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:11:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[14มกราคม54]1   รายการวันวานยังหวานอยู่[14มกราคม54]1

  ดู ละคร: 1850 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:12:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[14มกราคม54]2   รายการวันวานยังหวานอยู่[14มกราคม54]2

  ดู ละคร: 2111 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:13:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[14มกราคม54]3   รายการวันวานยังหวานอยู่[14มกราคม54]3

  ดู ละคร: 1806 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:13:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[14มกราคม54]4   รายการวันวานยังหวานอยู่[14มกราคม54]4

  ดู ละคร: 1882 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:13:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[14มกราคม54]5   รายการวันวานยังหวานอยู่[14มกราคม54]5

  ดู ละคร: 1812 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:14:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[14มกราคม54]6   รายการวันวานยังหวานอยู่[14มกราคม54]6

  ดู ละคร: 1938 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:14:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[21มกราคม54]1   รายการวันวานยังหวานอยู่[21มกราคม54]1

  ดู ละคร: 2065 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:15:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[21มกราคม54]2   รายการวันวานยังหวานอยู่[21มกราคม54]2

  ดู ละคร: 1648 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:16:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[21มกราคม54]3   รายการวันวานยังหวานอยู่[21มกราคม54]3

  ดู ละคร: 2104 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:17:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[21มกราคม54]4   รายการวันวานยังหวานอยู่[21มกราคม54]4

  ดู ละคร: 1984 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:17:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[4กุมภาพันธ์54]1   รายการวันวานยังหวานอยู่[4กุมภาพันธ์54]1

  ดู ละคร: 1482 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 16/3/2554 10:11:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[4กุมภาพันธ์54]2   รายการวันวานยังหวานอยู่[4กุมภาพันธ์54]2

  ดู ละคร: 1485 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 16/3/2554 10:12:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[4กุมภาพันธ์54]3   รายการวันวานยังหวานอยู่[4กุมภาพันธ์54]3

  ดู ละคร: 1429 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 16/3/2554 10:13:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[4กุมภาพันธ์54]4   รายการวันวานยังหวานอยู่[4กุมภาพันธ์54]4

  ดู ละคร: 1521 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 16/3/2554 10:13:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[4กุมภาพันธ์54]5   รายการวันวานยังหวานอยู่[4กุมภาพันธ์54]5

  ดู ละคร: 1516 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 16/3/2554 10:13:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[11กุมภาพันธ์54]1   รายการวันวานยังหวานอยู่[11กุมภาพันธ์54]1

  ดู ละคร: 1583 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 16/3/2554 10:14:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[11กุมภาพันธ์54]2   รายการวันวานยังหวานอยู่[11กุมภาพันธ์54]2

  ดู ละคร: 1590 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 16/3/2554 10:14:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[11กุมภาพันธ์54]3   รายการวันวานยังหวานอยู่[11กุมภาพันธ์54]3

  ดู ละคร: 1613 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 16/3/2554 10:15:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[11กุมภาพันธ์54]4   รายการวันวานยังหวานอยู่[11กุมภาพันธ์54]4

  ดู ละคร: 1545 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 16/3/2554 10:15:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[11กุมภาพันธ์54]5   รายการวันวานยังหวานอยู่[11กุมภาพันธ์54]5

  ดู ละคร: 1576 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 16/3/2554 10:16:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[11กุมภาพันธ์54]6   รายการวันวานยังหวานอยู่[11กุมภาพันธ์54]6

  ดู ละคร: 1958 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 16/3/2554 10:16:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่  วันที่1กรกฎาคม 2554(1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่1กรกฎาคม 2554(1/6)

  ดู ละคร: 1205 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 13/7/2554 14:33:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่  วันที่1กรกฎาคม 2554(2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่1กรกฎาคม 2554(2/6)

  ดู ละคร: 1148 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 13/7/2554 14:37:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่  วันที่1กรกฎาคม 2554(3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่1กรกฎาคม 2554(3/6)

  ดู ละคร: 1112 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 13/7/2554 14:37:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 1 กรกฎาคม2554 (4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 1 กรกฎาคม2554 (4/6)

  ดู ละคร: 1293 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 13/7/2554 14:42:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 1 กรกฎาคม2554 (5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 1 กรกฎาคม2554 (5/6)

  ดู ละคร: 1305 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 13/7/2554 14:43:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 1 กรกฎาคม2554 (6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 1 กรกฎาคม2554 (6/6)

  ดู ละคร: 1031 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 13/7/2554 14:43:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 8 กรกฎาคม2554 (1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 8 กรกฎาคม2554 (1/6)

  ดู ละคร: 1300 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 13/7/2554 14:59:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 8 กรกฎาคม2554 (2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 8 กรกฎาคม2554 (2/6)

  ดู ละคร: 1126 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 13/7/2554 15:00:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 8 กรกฎาคม2554 (3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 8 กรกฎาคม2554 (3/6)

  ดู ละคร: 1166 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 13/7/2554 15:00:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 8 กรกฎาคม2554 (4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 8 กรกฎาคม2554 (4/6)

  ดู ละคร: 1142 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 13/7/2554 15:00:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 8 กรกฎาคม2554 (5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 8 กรกฎาคม2554 (5/6)

  ดู ละคร: 1320 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 13/7/2554 15:01:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 8 กรกฎาคม2554 (6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 8 กรกฎาคม2554 (6/6)

  ดู ละคร: 1100 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 13/7/2554 15:01:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 15 กรกฎาคม2554(1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 15 กรกฎาคม2554(1/6)

  ดู ละคร: 1269 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 16/7/2554 22:11:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 15 กรกฎาคม2554(2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 15 กรกฎาคม2554(2/6)

  ดู ละคร: 1314 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 16/7/2554 22:12:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 15 กรกฎาคม2554(3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 15 กรกฎาคม2554(3/6)

  ดู ละคร: 1216 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 16/7/2554 22:13:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 15 กรกฎาคม2554(4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 15 กรกฎาคม2554(4/6)

  ดู ละคร: 1255 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 16/7/2554 22:13:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 15 กรกฎาคม2554(5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 15 กรกฎาคม2554(5/6)

  ดู ละคร: 1167 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 16/7/2554 22:14:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 15 กรกฎาคม2554(6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 15 กรกฎาคม2554(6/6)

  ดู ละคร: 1550 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 16/7/2554 22:14:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 22 กรกฎาคม2554(1/5)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 22 กรกฎาคม2554(1/5)

  ดู ละคร: 1259 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/7/2554 23:16:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 22 กรกฎาคม2554(2/5)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 22 กรกฎาคม2554(2/5)

  ดู ละคร: 1063 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/7/2554 23:16:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 22 กรกฎาคม2554(3/5)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 22 กรกฎาคม2554(3/5)

  ดู ละคร: 1106 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/7/2554 23:16:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 22 กรกฎาคม2554(4/5)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 22 กรกฎาคม2554(4/5)

  ดู ละคร: 1281 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/7/2554 23:17:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 22 กรกฎาคม2554(5/5)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 22 กรกฎาคม2554(5/5)

  ดู ละคร: 1400 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/7/2554 23:17:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 29 กรกฎาคม2554(1/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 29 กรกฎาคม2554(1/7)

  ดู ละคร: 1607 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/7/2554 13:58:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 29 กรกฎาคม2554(2/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 29 กรกฎาคม2554(2/7)

  ดู ละคร: 1319 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/7/2554 13:58:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 29 กรกฎาคม2554(3/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 29 กรกฎาคม2554(3/7)

  ดู ละคร: 1189 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/7/2554 13:58:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 29 กรกฎาคม2554(4/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 29 กรกฎาคม2554(4/7)

  ดู ละคร: 1332 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/7/2554 13:59:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 29 กรกฎาคม2554(5/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 29 กรกฎาคม2554(5/7)

  ดู ละคร: 1337 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/7/2554 13:59:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 29 กรกฎาคม2554(6/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 29 กรกฎาคม2554(6/7)

  ดู ละคร: 1192 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/7/2554 13:59:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 29 กรกฎาคม2554(7/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 29 กรกฎาคม2554(7/7)

  ดู ละคร: 1306 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/7/2554 14:00:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 5 สิงหาคม 2554(1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 5 สิงหาคม 2554(1/6)

  ดู ละคร: 1219 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 6/8/2554 10:27:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 5 สิงหาคม 2554(2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 5 สิงหาคม 2554(2/6)

  ดู ละคร: 1120 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 6/8/2554 10:28:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 5 สิงหาคม 2554(3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 5 สิงหาคม 2554(3/6)

  ดู ละคร: 1377 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 6/8/2554 10:28:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 5 สิงหาคม 2554(4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 5 สิงหาคม 2554(4/6)

  ดู ละคร: 1336 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 6/8/2554 10:29:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 5 สิงหาคม 2554(5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 5 สิงหาคม 2554(5/6)

  ดู ละคร: 1501 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 6/8/2554 10:29:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 5 สิงหาคม 2554(6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 5 สิงหาคม 2554(6/6)

  ดู ละคร: 1153 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 6/8/2554 10:30:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 12สิงหาคม 2554(1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 12สิงหาคม 2554(1/6)

  ดู ละคร: 1047 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 14/8/2554 19:37:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 12สิงหาคม 2554(2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 12สิงหาคม 2554(2/6)

  ดู ละคร: 908 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 14/8/2554 19:37:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 12สิงหาคม 2554(3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 12สิงหาคม 2554(3/6)

  ดู ละคร: 876 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 14/8/2554 19:38:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 12สิงหาคม 2554(4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 12สิงหาคม 2554(4/6)

  ดู ละคร: 919 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 14/8/2554 19:38:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 12สิงหาคม 2554(5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 12สิงหาคม 2554(5/6)

  ดู ละคร: 944 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 14/8/2554 19:38:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 12สิงหาคม 2554(6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 12สิงหาคม 2554(6/6)

  ดู ละคร: 978 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 14/8/2554 19:39:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 19สิงหาคม 2554(1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 19สิงหาคม 2554(1/6)

  ดู ละคร: 945 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 21/8/2554 1:32:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 19สิงหาคม 2554(2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 19สิงหาคม 2554(2/6)

  ดู ละคร: 1093 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 21/8/2554 1:32:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 19สิงหาคม 2554(3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 19สิงหาคม 2554(3/6)

  ดู ละคร: 824 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 21/8/2554 1:32:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 19สิงหาคม 2554(4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 19สิงหาคม 2554(4/6)

  ดู ละคร: 1049 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 21/8/2554 1:33:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 19สิงหาคม 2554(5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 19สิงหาคม 2554(5/6)

  ดู ละคร: 1127 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 21/8/2554 1:33:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 19สิงหาคม 2554(6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 19สิงหาคม 2554(6/6)

  ดู ละคร: 1140 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 21/8/2554 1:34:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 26 สิงหาคม2554(1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 26 สิงหาคม2554(1/6)

  ดู ละคร: 765 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 28/8/2554 11:01:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 26 สิงหาคม2554(2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 26 สิงหาคม2554(2/6)

  ดู ละคร: 783 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 28/8/2554 11:01:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 26 สิงหาคม2554(3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 26 สิงหาคม2554(3/6)

  ดู ละคร: 790 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 28/8/2554 11:02:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 26 สิงหาคม2554(4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 26 สิงหาคม2554(4/6)

  ดู ละคร: 789 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 28/8/2554 11:02:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 26 สิงหาคม2554(5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 26 สิงหาคม2554(5/6)

  ดู ละคร: 753 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 28/8/2554 11:02:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 26 สิงหาคม2554(6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 26 สิงหาคม2554(6/6)

  ดู ละคร: 840 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 28/8/2554 11:03:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 2 กันยายน 2554(1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 2 กันยายน 2554(1/6)

  ดู ละคร: 844 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/9/2554 0:51:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 2 กันยายน 2554(2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 2 กันยายน 2554(2/6)

  ดู ละคร: 866 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/9/2554 0:51:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 2 กันยายน 2554(3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 2 กันยายน 2554(3/6)

  ดู ละคร: 808 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/9/2554 0:52:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 2 กันยายน 2554(4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 2 กันยายน 2554(4/6)

  ดู ละคร: 843 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/9/2554 0:52:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 2 กันยายน 2554(5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 2 กันยายน 2554(5/6)

  ดู ละคร: 797 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/9/2554 0:53:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 2 กันยายน 2554(6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 2 กันยายน 2554(6/6)

  ดู ละคร: 994 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/9/2554 0:53:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 9 กันยายน 2554(1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 9 กันยายน 2554(1/6)

  ดู ละคร: 792 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/9/2554 23:40:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 9 กันยายน 2554(2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 9 กันยายน 2554(2/6)

  ดู ละคร: 737 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/9/2554 23:40:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 9 กันยายน 2554(3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 9 กันยายน 2554(3/6)

  ดู ละคร: 930 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/9/2554 23:41:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 9 กันยายน 2554(4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 9 กันยายน 2554(4/6)

  ดู ละคร: 809 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/9/2554 23:41:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 9 กันยายน 2554(5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 9 กันยายน 2554(5/6)

  ดู ละคร: 778 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/9/2554 23:42:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 9 กันยายน 2554(6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 9 กันยายน 2554(6/6)

  ดู ละคร: 839 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/9/2554 23:42:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 16 กันยายน2554(1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 16 กันยายน2554(1/6)

  ดู ละคร: 723 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/9/2554 22:07:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 16 กันยายน2554(2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 16 กันยายน2554(2/6)

  ดู ละคร: 740 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/9/2554 22:08:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 16 กันยายน2554(3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 16 กันยายน2554(3/6)

  ดู ละคร: 810 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/9/2554 22:08:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 16 กันยายน2554(4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 16 กันยายน2554(4/6)

  ดู ละคร: 738 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/9/2554 22:09:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 16 กันยายน2554(5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 16 กันยายน2554(5/6)

  ดู ละคร: 744 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/9/2554 22:09:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 16 กันยายน2554(6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 16 กันยายน2554(6/6)

  ดู ละคร: 737 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/9/2554 22:10:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 30 กันยายน2554(1/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 30 กันยายน2554(1/7)

  ดู ละคร: 607 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/10/2554 0:08:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 30 กันยายน2554(2/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 30 กันยายน2554(2/7)

  ดู ละคร: 580 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/10/2554 0:08:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 30 กันยายน2554(3/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 30 กันยายน2554(3/7)

  ดู ละคร: 656 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/10/2554 0:09:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 30 กันยายน2554(4/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 30 กันยายน2554(4/7)

  ดู ละคร: 616 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/10/2554 0:09:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 30 กันยายน2554(5/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 30 กันยายน2554(5/7)

  ดู ละคร: 619 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/10/2554 0:09:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 30 กันยายน2554(6/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 30 กันยายน2554(6/7)

  ดู ละคร: 506 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/10/2554 0:10:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 30 กันยายน2554(7/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 30 กันยายน2554(7/7)

  ดู ละคร: 516 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/10/2554 0:10:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 7 ตุลาคม 2554(1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 7 ตุลาคม 2554(1/6)

  ดู ละคร: 627 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/10/2554 0:11:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 7 ตุลาคม 2554(2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 7 ตุลาคม 2554(2/6)

  ดู ละคร: 577 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/10/2554 0:12:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 7 ตุลาคม 2554(3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 7 ตุลาคม 2554(3/6)

  ดู ละคร: 542 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/10/2554 0:12:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 7 ตุลาคม 2554(4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 7 ตุลาคม 2554(4/6)

  ดู ละคร: 648 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/10/2554 0:12:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 7 ตุลาคม 2554(5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 7 ตุลาคม 2554(5/6)

  ดู ละคร: 596 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/10/2554 0:13:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 7 ตุลาคม 2554(6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 7 ตุลาคม 2554(6/6)

  ดู ละคร: 672 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/10/2554 0:13:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 14 ตุลาคม 2554(1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 14 ตุลาคม 2554(1/6)

  ดู ละคร: 538 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/10/2554 0:14:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 14 ตุลาคม 2554(2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 14 ตุลาคม 2554(2/6)

  ดู ละคร: 597 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/10/2554 0:14:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 14 ตุลาคม 2554(3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 14 ตุลาคม 2554(3/6)

  ดู ละคร: 619 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/10/2554 0:14:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 14 ตุลาคม 2554(4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 14 ตุลาคม 2554(4/6)

  ดู ละคร: 573 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/10/2554 0:15:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 14 ตุลาคม 2554(5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 14 ตุลาคม 2554(5/6)

  ดู ละคร: 721 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/10/2554 0:15:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 14 ตุลาคม 2554(6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 14 ตุลาคม 2554(6/6)

  ดู ละคร: 614 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/10/2554 0:15:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 21 ตุลาคม 2554(1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 21 ตุลาคม 2554(1/6)

  ดู ละคร: 591 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/10/2554 14:44:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 21 ตุลาคม 2554(2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 21 ตุลาคม 2554(2/6)

  ดู ละคร: 565 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/10/2554 14:44:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 21 ตุลาคม 2554(3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 21 ตุลาคม 2554(3/6)

  ดู ละคร: 584 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/10/2554 14:45:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 21 ตุลาคม 2554(4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 21 ตุลาคม 2554(4/6)

  ดู ละคร: 659 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/10/2554 14:45:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 21 ตุลาคม 2554(5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 21 ตุลาคม 2554(5/6)

  ดู ละคร: 573 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/10/2554 14:46:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 21 ตุลาคม 2554(6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 21 ตุลาคม 2554(6/6)

  ดู ละคร: 618 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/10/2554 14:46:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 28 ตุลาคม 2554(1/5)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 28 ตุลาคม 2554(1/5)

  ดู ละคร: 667 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/10/2554 16:41:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 28 ตุลาคม 2554(2/5)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 28 ตุลาคม 2554(2/5)

  ดู ละคร: 616 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/10/2554 16:42:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 28 ตุลาคม 2554(3/5)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 28 ตุลาคม 2554(3/5)

  ดู ละคร: 637 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/10/2554 16:42:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 28 ตุลาคม 2554(4/5)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 28 ตุลาคม 2554(4/5)

  ดู ละคร: 647 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/10/2554 16:42:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 28 ตุลาคม 2554(5/5)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 28 ตุลาคม 2554(5/5)

  ดู ละคร: 656 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/10/2554 16:43:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่4พฤศจิกายน 2554(1/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่4พฤศจิกายน 2554(1/7)

  ดู ละคร: 421 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 20/11/2554 0:29:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่4พฤศจิกายน 2554(2/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่4พฤศจิกายน 2554(2/7)

  ดู ละคร: 474 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 20/11/2554 0:29:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่4พฤศจิกายน 2554(3/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่4พฤศจิกายน 2554(3/7)

  ดู ละคร: 516 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 20/11/2554 0:29:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่4พฤศจิกายน 2554(4/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่4พฤศจิกายน 2554(4/7)

  ดู ละคร: 502 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 20/11/2554 0:30:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่4พฤศจิกายน 2554(5/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่4พฤศจิกายน 2554(5/7)

  ดู ละคร: 510 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 20/11/2554 0:30:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่4พฤศจิกายน 2554(6/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่4พฤศจิกายน 2554(6/7)

  ดู ละคร: 443 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 20/11/2554 0:31:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่4พฤศจิกายน 2554(7/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่4พฤศจิกายน 2554(7/7)

  ดู ละคร: 452 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 20/11/2554 0:31:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่11พฤศจิกายน 2554(1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่11พฤศจิกายน 2554(1/6)

  ดู ละคร: 493 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 20/11/2554 0:32:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่11พฤศจิกายน 2554(2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่11พฤศจิกายน 2554(2/6)

  ดู ละคร: 540 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 20/11/2554 0:32:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่11พฤศจิกายน 2554(3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่11พฤศจิกายน 2554(3/6)

  ดู ละคร: 551 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 20/11/2554 0:33:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่11พฤศจิกายน 2554(4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่11พฤศจิกายน 2554(4/6)

  ดู ละคร: 500 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 20/11/2554 0:33:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่11พฤศจิกายน 2554(5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่11พฤศจิกายน 2554(5/6)

  ดู ละคร: 476 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 20/11/2554 0:34:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่11พฤศจิกายน 2554(6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่11พฤศจิกายน 2554(6/6)

  ดู ละคร: 512 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 20/11/2554 0:34:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่18พฤศจิกายน 2554(1/5)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่18พฤศจิกายน 2554(1/5)

  ดู ละคร: 491 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 20/11/2554 0:35:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่18พฤศจิกายน 2554(2/5)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่18พฤศจิกายน 2554(2/5)

  ดู ละคร: 476 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 20/11/2554 0:35:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่18พฤศจิกายน 2554(3/5)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่18พฤศจิกายน 2554(3/5)

  ดู ละคร: 466 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 20/11/2554 0:36:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่18พฤศจิกายน 2554(4/5)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่18พฤศจิกายน 2554(4/5)

  ดู ละคร: 477 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 20/11/2554 0:36:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่18พฤศจิกายน 2554(5/5)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่18พฤศจิกายน 2554(5/5)

  ดู ละคร: 519 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 20/11/2554 0:37:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่25พฤศจิกายน 2554(1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่25พฤศจิกายน 2554(1/6)

  ดู ละคร: 456 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/11/2554 22:19:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่25พฤศจิกายน 2554(2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่25พฤศจิกายน 2554(2/6)

  ดู ละคร: 559 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/11/2554 22:20:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่25พฤศจิกายน 2554(3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่25พฤศจิกายน 2554(3/6)

  ดู ละคร: 443 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/11/2554 22:20:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่25พฤศจิกายน 2554(4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่25พฤศจิกายน 2554(4/6)

  ดู ละคร: 453 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/11/2554 22:20:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่25พฤศจิกายน 2554(5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่25พฤศจิกายน 2554(5/6)

  ดู ละคร: 556 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/11/2554 22:21:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่25พฤศจิกายน 2554(6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่25พฤศจิกายน 2554(6/6)

  ดู ละคร: 513 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/11/2554 22:21:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 2 ธันวาคม 2554(1/3)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 2 ธันวาคม 2554(1/3)

  ดู ละคร: 452 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/12/2554 16:58:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 2 ธันวาคม 2554(2/3)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 2 ธันวาคม 2554(2/3)

  ดู ละคร: 513 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/12/2554 16:58:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 2 ธันวาคม 2554(3/3)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 2 ธันวาคม 2554(3/3)

  ดู ละคร: 466 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/12/2554 16:58:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 ธันวาคม 2554(1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 ธันวาคม 2554(1/6)

  ดู ละคร: 531 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/12/2554 16:59:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 ธันวาคม 2554(2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 ธันวาคม 2554(2/6)

  ดู ละคร: 489 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/12/2554 16:59:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 ธันวาคม 2554(3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 ธันวาคม 2554(3/6)

  ดู ละคร: 524 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/12/2554 17:00:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 ธันวาคม 2554(4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 ธันวาคม 2554(4/6)

  ดู ละคร: 547 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/12/2554 17:00:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 ธันวาคม 2554(5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 ธันวาคม 2554(5/6)

  ดู ละคร: 616 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/12/2554 17:00:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 ธันวาคม 2554(6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 ธันวาคม 2554(6/6)

  ดู ละคร: 490 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/12/2554 17:01:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 16 ธันวาคม 2554(1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 16 ธันวาคม 2554(1/6)

  ดู ละคร: 427 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 18/12/2554 20:01:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 16 ธันวาคม 2554(1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 16 ธันวาคม 2554(1/6)

  ดู ละคร: 399 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 18/12/2554 20:02:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 16 ธันวาคม 2554(2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 16 ธันวาคม 2554(2/6)

  ดู ละคร: 487 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 18/12/2554 20:02:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 16 ธันวาคม 2554(3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 16 ธันวาคม 2554(3/6)

  ดู ละคร: 403 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 18/12/2554 20:03:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 16 ธันวาคม 2554(4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 16 ธันวาคม 2554(4/6)

  ดู ละคร: 373 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 18/12/2554 20:03:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 16 ธันวาคม 2554(5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 16 ธันวาคม 2554(5/6)

  ดู ละคร: 423 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 18/12/2554 20:03:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 16 ธันวาคม 2554(6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 16 ธันวาคม 2554(6/6)

  ดู ละคร: 577 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 18/12/2554 20:04:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 23 ธันวาคม 2554(1/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 23 ธันวาคม 2554(1/7)

  ดู ละคร: 412 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 3/1/2555 21:01:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 23 ธันวาคม 2554(2/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 23 ธันวาคม 2554(2/7)

  ดู ละคร: 389 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 3/1/2555 21:02:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 23 ธันวาคม 2554(3/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 23 ธันวาคม 2554(3/7)

  ดู ละคร: 544 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 3/1/2555 21:02:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 23 ธันวาคม 2554(4/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 23 ธันวาคม 2554(4/7)

  ดู ละคร: 557 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 3/1/2555 21:03:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 23 ธันวาคม 2554(5/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 23 ธันวาคม 2554(5/7)

  ดู ละคร: 462 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 3/1/2555 21:03:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 23 ธันวาคม 2554(6/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 23 ธันวาคม 2554(6/7)

  ดู ละคร: 397 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 3/1/2555 21:03:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 23 ธันวาคม 2554(7/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 23 ธันวาคม 2554(7/7)

  ดู ละคร: 447 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 3/1/2555 21:04:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 30 ธันวาคม 2554(1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 30 ธันวาคม 2554(1/6)

  ดู ละคร: 386 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 3/1/2555 21:05:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 30 ธันวาคม 2554(2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 30 ธันวาคม 2554(2/6)

  ดู ละคร: 405 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 3/1/2555 21:05:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 30 ธันวาคม 2554(3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 30 ธันวาคม 2554(3/6)

  ดู ละคร: 437 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 3/1/2555 21:05:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 30 ธันวาคม 2554(4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 30 ธันวาคม 2554(4/6)

  ดู ละคร: 404 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 3/1/2555 21:06:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 30 ธันวาคม 2554(5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 30 ธันวาคม 2554(5/6)

  ดู ละคร: 364 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 3/1/2555 21:06:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 30 ธันวาคม 2554(6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 30 ธันวาคม 2554(6/6)

  ดู ละคร: 382 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 3/1/2555 21:06:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 6 มกราคม 2555 (1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 6 มกราคม 2555 (1/6)

  ดู ละคร: 494 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/1/2555 13:30:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 6 มกราคม 2555 (2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 6 มกราคม 2555 (2/6)

  ดู ละคร: 595 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/1/2555 13:30:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 6 มกราคม 2555 (3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 6 มกราคม 2555 (3/6)

  ดู ละคร: 422 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/1/2555 13:31:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 6 มกราคม 2555 (4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 6 มกราคม 2555 (4/6)

  ดู ละคร: 360 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/1/2555 13:31:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 6 มกราคม 2555 (5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 6 มกราคม 2555 (5/6)

  ดู ละคร: 416 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/1/2555 13:31:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 6 มกราคม 2555 (6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 6 มกราคม 2555 (6/6)

  ดู ละคร: 400 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/1/2555 13:32:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 13 มกราคม 2555 (1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 13 มกราคม 2555 (1/6)

  ดู ละคร: 415 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/1/2555 13:33:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 13 มกราคม 2555 (2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 13 มกราคม 2555 (2/6)

  ดู ละคร: 403 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/1/2555 13:33:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 13 มกราคม 2555 (3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 13 มกราคม 2555 (3/6)

  ดู ละคร: 455 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/1/2555 13:34:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 13 มกราคม 2555 (4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 13 มกราคม 2555 (4/6)

  ดู ละคร: 410 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/1/2555 13:34:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 13 มกราคม 2555 (5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 13 มกราคม 2555 (5/6)

  ดู ละคร: 478 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/1/2555 13:35:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 13 มกราคม 2555 (6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 13 มกราคม 2555 (6/6)

  ดู ละคร: 352 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/1/2555 13:35:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 20 มกราคม 2555 (1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 20 มกราคม 2555 (1/6)

  ดู ละคร: 729 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/1/2555 13:36:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 20 มกราคม 2555 (2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 20 มกราคม 2555 (2/6)

  ดู ละคร: 573 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/1/2555 13:36:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 20 มกราคม 2555 (3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 20 มกราคม 2555 (3/6)

  ดู ละคร: 637 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/1/2555 13:37:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 20 มกราคม 2555 (4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 20 มกราคม 2555 (4/6)

  ดู ละคร: 632 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/1/2555 13:37:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 20 มกราคม 2555 (5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 20 มกราคม 2555 (5/6)

  ดู ละคร: 635 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/1/2555 13:37:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 20 มกราคม 2555 (6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 20 มกราคม 2555 (6/6)

  ดู ละคร: 619 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/1/2555 13:38:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 27 มกราคม 2555 (1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 27 มกราคม 2555 (1/6)

  ดู ละคร: 485 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 22:56:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 27 มกราคม 2555 (2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 27 มกราคม 2555 (2/6)

  ดู ละคร: 466 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 22:57:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 27 มกราคม 2555 (3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 27 มกราคม 2555 (3/6)

  ดู ละคร: 514 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 22:57:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 27 มกราคม 2555 (4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 27 มกราคม 2555 (4/6)

  ดู ละคร: 581 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 22:57:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 27 มกราคม 2555 (5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 27 มกราคม 2555 (5/6)

  ดู ละคร: 386 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 22:58:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 27 มกราคม 2555 (6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 27 มกราคม 2555 (6/6)

  ดู ละคร: 480 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 22:58:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 3กุมภาพันธ์2555(1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 3กุมภาพันธ์2555(1/6)

  ดู ละคร: 602 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 23:00:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 3กุมภาพันธ์2555(2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 3กุมภาพันธ์2555(2/6)

  ดู ละคร: 840 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 23:00:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 3กุมภาพันธ์2555(3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 3กุมภาพันธ์2555(3/6)

  ดู ละคร: 608 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 23:00:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 3กุมภาพันธ์2555(4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 3กุมภาพันธ์2555(4/6)

  ดู ละคร: 649 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 23:01:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 3กุมภาพันธ์2555(5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 3กุมภาพันธ์2555(5/6)

  ดู ละคร: 645 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 23:01:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 3กุมภาพันธ์2555(6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 3กุมภาพันธ์2555(6/6)

  ดู ละคร: 742 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 23:01:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

  ดู ละคร: 992 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 23:02:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 มีนาคม 2555 (1/5)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 มีนาคม 2555 (1/5)

  ดู ละคร: 796 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 11/3/2555 14:50:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 มีนาคม 2555 (2/5)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 มีนาคม 2555 (2/5)

  ดู ละคร: 709 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 11/3/2555 14:50:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 มีนาคม 2555 (3/5)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 มีนาคม 2555 (3/5)

  ดู ละคร: 640 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 11/3/2555 14:50:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 มีนาคม 2555 (4/5)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 มีนาคม 2555 (4/5)

  ดู ละคร: 847 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 11/3/2555 14:51:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 มีนาคม 2555 (5/5)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 มีนาคม 2555 (5/5)

  ดู ละคร: 728 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 11/3/2555 14:51:00
 

เมื่อ : 5 ก.ย. 49 0:07:11
ที่มา: http://www.tttonline.net/
โดย : WhAt