เซ็กซ์ดี มีความสุข บนความเสมอภาคทางเพศ

 
เซ็กซ์ดี มีความสุข บนความเสมอภาคทางเพศ

ความเสมอภาคทางเพศระหว่างชายหญิง นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในสังคมน้อยใหญ่ สิ่งสำคัญนี้ยังสามารถช่วยเสริมสร้างให้ "ชีวิตรักบนเตียง" ของคู่สามีภรรยาเป็นไปอย่างแฮปปี้ มีความสุขขึ้นด้วย!!! เซ็กซ์ดี โดยไม่ต้อง"พึงยา"เสริมกำลังตรงส่วนไหนทั้งนั้น แต่พึงพาการให้เกียรติ และให้ความเท่าเทียมทางเพศแก่กัน เป็นผลสำรวจจากมหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา ที่พบว่า คู่สามีภรรยาที่ใช้ชีวิตในประเทศตะวันตก และครอบครัวที่มีความเสมอภาคทางเพศ จะมีความสุขสมใน"เซ็กซ์" ผิดกับประชาชนในประเทศที่สังคมยกย่องให้ผู้ชายเป็นใหญ่ และอยู่เหนือผู้หญิง อย่างเช่น ประเทศในแถบเอเชียตะวันออก และประเทศแถบตะวันออกกลาง ที่มีรายงานว่า คู่สมรสในประเทศเหล่านั้น ไม่ค่อยมีความสุข หรือความพึงพอใจในเพศรสไม่ว่าจะเป็นทางร่างกาย หรือสภาพจิตใจ !!! "ในวัฒนธรรมที่ยกย่องผู้ชายเป็นใหญ่ ได้ส่งผลให้พฤติกรรมทางเพศเป็นไปตามความพึงพอใจของผู้ชาย โดยไม่สนใจความพึงพอใจของฝ่ายหญิงว่าจะมีความสุขหรือไม่ แต่ในความสัมพันธ์ที่ยืนอยู่บนความเท่าเทียมกันระหว่างชายหญิง คู่สามีภรรยามักจะมีมุมมองเรื่องเพศที่ทำให้ความต้องการของทั้งสองสามารถมาบรรจบกันได้" เอ็ดเวิร์ด ลัวแมน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยชิคาโก ผู้นำและผู้เขียนผลสำรวจชื่อว่า โกลบอล สตั๊ดดี้ ออฟ เซ็กช่วล แอททิจูด แอนด์ บีเฮฟวิเออส์ (Global Study of Sexual Attitudes and Behaviors) ที่ทำการสำรวจความเห็นของผู้คนในหลายประเทศทั่วทุกทวีปในโลกเกี่ยวกับทัศนคติทางเพศและพฤติกรรมทางเพศ กล่าว ทั้งนี้ ในการสำรวจ ลัวแมนได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างใน 29 ประเทศจำนวน 27,500 คน อายุระหว่าง 40-80 ปี ซึ่งยังได้ระบุถึงประเทศที่คู่รัก คู่สมรส มีความพอใจในชีวิตเซ็กซ์มากที่สุดว่ามีอยู่ 4 ประเทศได้แก่ ออสเตรีย,สหรัฐอเมริกา,สเปน และแคนาดา ส่วนประเทศที่ผู้คนไม่ค่อยมีความสุขทางเพศ หรือมีความพึงพอใจอยู่ในระดับต่ำสุดได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น และไต้หวัน ขณะที่ประเทศที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางก็มี ประเทศตุรกี,อียิปต์ และแอลจีเรีย ในรายงานยังมีรายละเอียดพูดถึงระดับความพึงพอใจในเรื่องเพศของชายหญิงในประเทศแถบตะวันตก,เอเชียตะวันออก และตะวันออกกลางด้วยว่า สำหรับในกลุ่มประเทศตะวันตกมีผู้ชายและผู้หญิงถึง 2 ใน 3 ที่บอกว่ามีความสุขทางเพศ และมีอยู่ถึงร้อยละ 80 ที่บอกว่าพึงพอใจใน"ความสามารถ"ทางเพศของตน ขณะที่มีผู้ชายถึงครึ่งหนึ่ง และผู้หญิงอยู่ 1 ใน 3 ที่บอกว่า เซ็กซ์ คือเรื่องสำคัญสุดสุดเรื่องหนึ่งของชีวิต ส่วนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกนั้น มีผู้ชายและผู้หญิงเพียง 1 ใน 4 ที่บอกว่ามีความสุชทางเพศ ขณะที่มีผู้ชายประมาณ 2 ใน 3 และผู้หญิงประมาณครึ่งหนึ่งที่บอกว่าพอใจในความสามารถบนเตียงของตน แต่สำหรับการให้ความสำคัญในเรื่องเซ็กซ์นั้น มีผู้ชายเพียง 28% และผู้หญิงเพียง 12% ที่บอกว่านี่คือเรื่องสำคัญในชีวิต!!! สำหรับประเทศในแถบตะวันออกกลาง มีผู้ชาย 50% และผู้หญิง 38% ที่บอกว่ามีความสุขในเซ็กซ์ และมีชายหญิงถึง 70% ที่บอกว่า พอใจในลีลา ความสามารถบนเตียงของตน แต่มีผู้ชายอยู่เพียง 6% และผู้หญิง 37% ที่เห็นว่า เซ็กซ์คือเรื่องสำคัญในชีวิต


รายการวันวานยังหวานอยู่[5พ.น.53]1   รายการวันวานยังหวานอยู่[5พ.น.53]1

  ดู ละคร: 2188 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:21:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[5พ.น.53]2   รายการวันวานยังหวานอยู่[5พ.น.53]2

  ดู ละคร: 1701 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:21:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[5พ.น.53]3   รายการวันวานยังหวานอยู่[5พ.น.53]3

  ดู ละคร: 1687 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:21:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[5พ.น.53]4   รายการวันวานยังหวานอยู่[5พ.น.53]4

  ดู ละคร: 1683 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:21:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[5พ.น.53]5   รายการวันวานยังหวานอยู่[5พ.น.53]5

  ดู ละคร: 1568 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:22:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[5พ.น.53]6   รายการวันวานยังหวานอยู่[5พ.น.53]6

  ดู ละคร: 1703 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:22:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[12พ.ย.53]1   รายการวันวานยังหวานอยู่[12พ.ย.53]1

  ดู ละคร: 1668 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:23:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[12พ.ย.53]2   รายการวันวานยังหวานอยู่[12พ.ย.53]2

  ดู ละคร: 1664 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:23:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[12พ.ย.53]3   รายการวันวานยังหวานอยู่[12พ.ย.53]3

  ดู ละคร: 1715 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:23:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[12พ.ย.53]4   รายการวันวานยังหวานอยู่[12พ.ย.53]4

  ดู ละคร: 1693 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:23:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[12พ.ย.53]5   รายการวันวานยังหวานอยู่[12พ.ย.53]5

  ดู ละคร: 1649 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:23:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[12พ.ย.53]6   รายการวันวานยังหวานอยู่[12พ.ย.53]6

  ดู ละคร: 1572 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:24:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[19พ.ย.53]1   รายการวันวานยังหวานอยู่[19พ.ย.53]1

  ดู ละคร: 1649 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:24:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[19พ.ย.53]2   รายการวันวานยังหวานอยู่[19พ.ย.53]2

  ดู ละคร: 1659 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:24:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[19พ.ย.53]3   รายการวันวานยังหวานอยู่[19พ.ย.53]3

  ดู ละคร: 1639 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:25:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[19พ.ย.53]4   รายการวันวานยังหวานอยู่[19พ.ย.53]4

  ดู ละคร: 1609 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:25:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[19พ.ย.53]5   รายการวันวานยังหวานอยู่[19พ.ย.53]5

  ดู ละคร: 1626 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:25:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[26พ.ย.53]1   รายการวันวานยังหวานอยู่[26พ.ย.53]1

  ดู ละคร: 1612 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:25:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[26พ.ย.53]2   รายการวันวานยังหวานอยู่[26พ.ย.53]2

  ดู ละคร: 1733 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:26:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[26พ.ย.53]3   รายการวันวานยังหวานอยู่[26พ.ย.53]3

  ดู ละคร: 1499 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:26:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[26พ.ย.53]4   รายการวันวานยังหวานอยู่[26พ.ย.53]4

  ดู ละคร: 1595 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:26:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[26พ.ย.53]5   รายการวันวานยังหวานอยู่[26พ.ย.53]5

  ดู ละคร: 1725 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:27:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[26พ.ย.53]6   รายการวันวานยังหวานอยู่[26พ.ย.53]6

  ดู ละคร: 1574 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:28:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[3ธันวาคม53]1   รายการวันวานยังหวานอยู่[3ธันวาคม53]1

  ดู ละคร: 1629 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:29:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[3ธันวาคม53]2   รายการวันวานยังหวานอยู่[3ธันวาคม53]2

  ดู ละคร: 1542 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:30:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[3ธันวาคม53]3   รายการวันวานยังหวานอยู่[3ธันวาคม53]3

  ดู ละคร: 1923 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:30:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[3ธันวาคม53]4   รายการวันวานยังหวานอยู่[3ธันวาคม53]4

  ดู ละคร: 1639 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:30:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[3ธันวาคม53]5   รายการวันวานยังหวานอยู่[3ธันวาคม53]5

  ดู ละคร: 1575 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:30:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[3ธันวาคม53]6   รายการวันวานยังหวานอยู่[3ธันวาคม53]6

  ดู ละคร: 1507 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:31:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[10ธันวาคม53]1   รายการวันวานยังหวานอยู่[10ธันวาคม53]1

  ดู ละคร: 1686 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:31:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[10ธันวาคม53]2   รายการวันวานยังหวานอยู่[10ธันวาคม53]2

  ดู ละคร: 1571 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:31:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[10ธันวาคม53]3   รายการวันวานยังหวานอยู่[10ธันวาคม53]3

  ดู ละคร: 1573 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:32:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[10ธันวาคม53]4   รายการวันวานยังหวานอยู่[10ธันวาคม53]4

  ดู ละคร: 1477 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:32:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[10ธันวาคม53]5   รายการวันวานยังหวานอยู่[10ธันวาคม53]5

  ดู ละคร: 1432 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:32:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[10ธันวาคม53]6   รายการวันวานยังหวานอยู่[10ธันวาคม53]6

  ดู ละคร: 1523 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:32:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[17ธันวาคม53]1   รายการวันวานยังหวานอยู่[17ธันวาคม53]1

  ดู ละคร: 1584 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:33:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[17ธันวาคม53]2   รายการวันวานยังหวานอยู่[17ธันวาคม53]2

  ดู ละคร: 1650 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:33:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[17ธันวาคม53]3   รายการวันวานยังหวานอยู่[17ธันวาคม53]3

  ดู ละคร: 1573 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:33:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[17ธันวาคม53]4   รายการวันวานยังหวานอยู่[17ธันวาคม53]4

  ดู ละคร: 1693 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:33:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[17ธันวาคม53]5   รายการวันวานยังหวานอยู่[17ธันวาคม53]5

  ดู ละคร: 1679 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:34:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[17ธันวาคม53]6   รายการวันวานยังหวานอยู่[17ธันวาคม53]6

  ดู ละคร: 1570 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:34:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[24ธันวาคม53]1   รายการวันวานยังหวานอยู่[24ธันวาคม53]1

  ดู ละคร: 1822 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:35:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[24ธันวาคม53]2   รายการวันวานยังหวานอยู่[24ธันวาคม53]2

  ดู ละคร: 1681 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:35:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[24ธันวาคม53]3   รายการวันวานยังหวานอยู่[24ธันวาคม53]3

  ดู ละคร: 1574 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:35:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[24ธันวาคม53]4   รายการวันวานยังหวานอยู่[24ธันวาคม53]4

  ดู ละคร: 1699 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:35:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[24ธันวาคม53]5   รายการวันวานยังหวานอยู่[24ธันวาคม53]5

  ดู ละคร: 1910 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:35:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[24ธันวาคม53]6   รายการวันวานยังหวานอยู่[24ธันวาคม53]6

  ดู ละคร: 1639 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/12/2553 19:36:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]1   รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]1

  ดู ละคร: 1616 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:07:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]2   รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]2

  ดู ละคร: 1790 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:07:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]3   รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]3

  ดู ละคร: 1530 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:08:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]4   รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]4

  ดู ละคร: 1460 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:08:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]5   รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]5

  ดู ละคร: 1519 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:08:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]6   รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]6

  ดู ละคร: 1495 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:09:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]7   รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]7

  ดู ละคร: 1475 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:09:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]8   รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]8

  ดู ละคร: 1576 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:10:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]9   รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]9

  ดู ละคร: 1822 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:10:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]10   รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]10

  ดู ละคร: 1581 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:11:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]11   รายการวันวานยังหวานอยู่[7มกราคม54]11

  ดู ละคร: 1817 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:11:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[14มกราคม54]1   รายการวันวานยังหวานอยู่[14มกราคม54]1

  ดู ละคร: 1828 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:12:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[14มกราคม54]2   รายการวันวานยังหวานอยู่[14มกราคม54]2

  ดู ละคร: 2103 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:13:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[14มกราคม54]3   รายการวันวานยังหวานอยู่[14มกราคม54]3

  ดู ละคร: 1778 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:13:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[14มกราคม54]4   รายการวันวานยังหวานอยู่[14มกราคม54]4

  ดู ละคร: 1855 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:13:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[14มกราคม54]5   รายการวันวานยังหวานอยู่[14มกราคม54]5

  ดู ละคร: 1806 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:14:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[14มกราคม54]6   รายการวันวานยังหวานอยู่[14มกราคม54]6

  ดู ละคร: 1909 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:14:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[21มกราคม54]1   รายการวันวานยังหวานอยู่[21มกราคม54]1

  ดู ละคร: 2054 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:15:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[21มกราคม54]2   รายการวันวานยังหวานอยู่[21มกราคม54]2

  ดู ละคร: 1619 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:16:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[21มกราคม54]3   รายการวันวานยังหวานอยู่[21มกราคม54]3

  ดู ละคร: 2098 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:17:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[21มกราคม54]4   รายการวันวานยังหวานอยู่[21มกราคม54]4

  ดู ละคร: 1954 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 23/1/2554 22:17:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[4กุมภาพันธ์54]1   รายการวันวานยังหวานอยู่[4กุมภาพันธ์54]1

  ดู ละคร: 1455 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 16/3/2554 10:11:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[4กุมภาพันธ์54]2   รายการวันวานยังหวานอยู่[4กุมภาพันธ์54]2

  ดู ละคร: 1456 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 16/3/2554 10:12:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[4กุมภาพันธ์54]3   รายการวันวานยังหวานอยู่[4กุมภาพันธ์54]3

  ดู ละคร: 1402 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 16/3/2554 10:13:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[4กุมภาพันธ์54]4   รายการวันวานยังหวานอยู่[4กุมภาพันธ์54]4

  ดู ละคร: 1493 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 16/3/2554 10:13:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[4กุมภาพันธ์54]5   รายการวันวานยังหวานอยู่[4กุมภาพันธ์54]5

  ดู ละคร: 1482 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 16/3/2554 10:13:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[11กุมภาพันธ์54]1   รายการวันวานยังหวานอยู่[11กุมภาพันธ์54]1

  ดู ละคร: 1558 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 16/3/2554 10:14:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[11กุมภาพันธ์54]2   รายการวันวานยังหวานอยู่[11กุมภาพันธ์54]2

  ดู ละคร: 1565 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 16/3/2554 10:14:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[11กุมภาพันธ์54]3   รายการวันวานยังหวานอยู่[11กุมภาพันธ์54]3

  ดู ละคร: 1586 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 16/3/2554 10:15:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[11กุมภาพันธ์54]4   รายการวันวานยังหวานอยู่[11กุมภาพันธ์54]4

  ดู ละคร: 1538 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 16/3/2554 10:15:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[11กุมภาพันธ์54]5   รายการวันวานยังหวานอยู่[11กุมภาพันธ์54]5

  ดู ละคร: 1546 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 16/3/2554 10:16:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่[11กุมภาพันธ์54]6   รายการวันวานยังหวานอยู่[11กุมภาพันธ์54]6

  ดู ละคร: 1931 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 16/3/2554 10:16:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่  วันที่1กรกฎาคม 2554(1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่1กรกฎาคม 2554(1/6)

  ดู ละคร: 1181 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 13/7/2554 14:33:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่  วันที่1กรกฎาคม 2554(2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่1กรกฎาคม 2554(2/6)

  ดู ละคร: 1119 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 13/7/2554 14:37:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่  วันที่1กรกฎาคม 2554(3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่1กรกฎาคม 2554(3/6)

  ดู ละคร: 1089 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 13/7/2554 14:37:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 1 กรกฎาคม2554 (4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 1 กรกฎาคม2554 (4/6)

  ดู ละคร: 1269 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 13/7/2554 14:42:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 1 กรกฎาคม2554 (5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 1 กรกฎาคม2554 (5/6)

  ดู ละคร: 1278 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 13/7/2554 14:43:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 1 กรกฎาคม2554 (6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 1 กรกฎาคม2554 (6/6)

  ดู ละคร: 1007 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 13/7/2554 14:43:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 8 กรกฎาคม2554 (1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 8 กรกฎาคม2554 (1/6)

  ดู ละคร: 1271 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 13/7/2554 14:59:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 8 กรกฎาคม2554 (2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 8 กรกฎาคม2554 (2/6)

  ดู ละคร: 1102 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 13/7/2554 15:00:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 8 กรกฎาคม2554 (3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 8 กรกฎาคม2554 (3/6)

  ดู ละคร: 1151 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 13/7/2554 15:00:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 8 กรกฎาคม2554 (4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 8 กรกฎาคม2554 (4/6)

  ดู ละคร: 1111 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 13/7/2554 15:00:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 8 กรกฎาคม2554 (5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 8 กรกฎาคม2554 (5/6)

  ดู ละคร: 1314 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 13/7/2554 15:01:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 8 กรกฎาคม2554 (6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 8 กรกฎาคม2554 (6/6)

  ดู ละคร: 1068 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 13/7/2554 15:01:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 15 กรกฎาคม2554(1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 15 กรกฎาคม2554(1/6)

  ดู ละคร: 1245 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 16/7/2554 22:11:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 15 กรกฎาคม2554(2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 15 กรกฎาคม2554(2/6)

  ดู ละคร: 1272 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 16/7/2554 22:12:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 15 กรกฎาคม2554(3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 15 กรกฎาคม2554(3/6)

  ดู ละคร: 1185 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 16/7/2554 22:13:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 15 กรกฎาคม2554(4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 15 กรกฎาคม2554(4/6)

  ดู ละคร: 1231 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 16/7/2554 22:13:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 15 กรกฎาคม2554(5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 15 กรกฎาคม2554(5/6)

  ดู ละคร: 1141 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 16/7/2554 22:14:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 15 กรกฎาคม2554(6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 15 กรกฎาคม2554(6/6)

  ดู ละคร: 1525 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 16/7/2554 22:14:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 22 กรกฎาคม2554(1/5)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 22 กรกฎาคม2554(1/5)

  ดู ละคร: 1230 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/7/2554 23:16:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 22 กรกฎาคม2554(2/5)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 22 กรกฎาคม2554(2/5)

  ดู ละคร: 1059 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/7/2554 23:16:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 22 กรกฎาคม2554(3/5)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 22 กรกฎาคม2554(3/5)

  ดู ละคร: 1075 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/7/2554 23:16:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 22 กรกฎาคม2554(4/5)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 22 กรกฎาคม2554(4/5)

  ดู ละคร: 1263 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/7/2554 23:17:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 22 กรกฎาคม2554(5/5)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 22 กรกฎาคม2554(5/5)

  ดู ละคร: 1373 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 24/7/2554 23:17:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 29 กรกฎาคม2554(1/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 29 กรกฎาคม2554(1/7)

  ดู ละคร: 1580 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/7/2554 13:58:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 29 กรกฎาคม2554(2/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 29 กรกฎาคม2554(2/7)

  ดู ละคร: 1298 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/7/2554 13:58:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 29 กรกฎาคม2554(3/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 29 กรกฎาคม2554(3/7)

  ดู ละคร: 1109 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/7/2554 13:58:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 29 กรกฎาคม2554(4/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 29 กรกฎาคม2554(4/7)

  ดู ละคร: 1312 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/7/2554 13:59:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 29 กรกฎาคม2554(5/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 29 กรกฎาคม2554(5/7)

  ดู ละคร: 1300 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/7/2554 13:59:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 29 กรกฎาคม2554(6/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 29 กรกฎาคม2554(6/7)

  ดู ละคร: 1166 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/7/2554 13:59:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 29 กรกฎาคม2554(7/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 29 กรกฎาคม2554(7/7)

  ดู ละคร: 1272 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/7/2554 14:00:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 5 สิงหาคม 2554(1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 5 สิงหาคม 2554(1/6)

  ดู ละคร: 1187 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 6/8/2554 10:27:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 5 สิงหาคม 2554(2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 5 สิงหาคม 2554(2/6)

  ดู ละคร: 1096 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 6/8/2554 10:28:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 5 สิงหาคม 2554(3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 5 สิงหาคม 2554(3/6)

  ดู ละคร: 1350 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 6/8/2554 10:28:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 5 สิงหาคม 2554(4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 5 สิงหาคม 2554(4/6)

  ดู ละคร: 1301 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 6/8/2554 10:29:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 5 สิงหาคม 2554(5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 5 สิงหาคม 2554(5/6)

  ดู ละคร: 1491 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 6/8/2554 10:29:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 5 สิงหาคม 2554(6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 5 สิงหาคม 2554(6/6)

  ดู ละคร: 1127 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 6/8/2554 10:30:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 12สิงหาคม 2554(1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 12สิงหาคม 2554(1/6)

  ดู ละคร: 1031 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 14/8/2554 19:37:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 12สิงหาคม 2554(2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 12สิงหาคม 2554(2/6)

  ดู ละคร: 878 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 14/8/2554 19:37:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 12สิงหาคม 2554(3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 12สิงหาคม 2554(3/6)

  ดู ละคร: 858 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 14/8/2554 19:38:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 12สิงหาคม 2554(4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 12สิงหาคม 2554(4/6)

  ดู ละคร: 912 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 14/8/2554 19:38:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 12สิงหาคม 2554(5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 12สิงหาคม 2554(5/6)

  ดู ละคร: 919 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 14/8/2554 19:38:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 12สิงหาคม 2554(6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 12สิงหาคม 2554(6/6)

  ดู ละคร: 943 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 14/8/2554 19:39:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 19สิงหาคม 2554(1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 19สิงหาคม 2554(1/6)

  ดู ละคร: 917 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 21/8/2554 1:32:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 19สิงหาคม 2554(2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 19สิงหาคม 2554(2/6)

  ดู ละคร: 1074 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 21/8/2554 1:32:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 19สิงหาคม 2554(3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 19สิงหาคม 2554(3/6)

  ดู ละคร: 818 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 21/8/2554 1:32:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 19สิงหาคม 2554(4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 19สิงหาคม 2554(4/6)

  ดู ละคร: 1027 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 21/8/2554 1:33:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 19สิงหาคม 2554(5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 19สิงหาคม 2554(5/6)

  ดู ละคร: 1097 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 21/8/2554 1:33:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 19สิงหาคม 2554(6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 19สิงหาคม 2554(6/6)

  ดู ละคร: 1111 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 21/8/2554 1:34:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 26 สิงหาคม2554(1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 26 สิงหาคม2554(1/6)

  ดู ละคร: 759 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 28/8/2554 11:01:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 26 สิงหาคม2554(2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 26 สิงหาคม2554(2/6)

  ดู ละคร: 758 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 28/8/2554 11:01:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 26 สิงหาคม2554(3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 26 สิงหาคม2554(3/6)

  ดู ละคร: 766 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 28/8/2554 11:02:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 26 สิงหาคม2554(4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 26 สิงหาคม2554(4/6)

  ดู ละคร: 768 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 28/8/2554 11:02:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 26 สิงหาคม2554(5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 26 สิงหาคม2554(5/6)

  ดู ละคร: 746 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 28/8/2554 11:02:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 26 สิงหาคม2554(6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 26 สิงหาคม2554(6/6)

  ดู ละคร: 812 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 28/8/2554 11:03:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 2 กันยายน 2554(1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 2 กันยายน 2554(1/6)

  ดู ละคร: 815 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/9/2554 0:51:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 2 กันยายน 2554(2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 2 กันยายน 2554(2/6)

  ดู ละคร: 842 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/9/2554 0:51:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 2 กันยายน 2554(3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 2 กันยายน 2554(3/6)

  ดู ละคร: 803 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/9/2554 0:52:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 2 กันยายน 2554(4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 2 กันยายน 2554(4/6)

  ดู ละคร: 820 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/9/2554 0:52:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 2 กันยายน 2554(5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 2 กันยายน 2554(5/6)

  ดู ละคร: 766 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/9/2554 0:53:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 2 กันยายน 2554(6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 2 กันยายน 2554(6/6)

  ดู ละคร: 985 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 4/9/2554 0:53:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 9 กันยายน 2554(1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 9 กันยายน 2554(1/6)

  ดู ละคร: 786 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/9/2554 23:40:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 9 กันยายน 2554(2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 9 กันยายน 2554(2/6)

  ดู ละคร: 706 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/9/2554 23:40:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 9 กันยายน 2554(3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 9 กันยายน 2554(3/6)

  ดู ละคร: 896 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/9/2554 23:41:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 9 กันยายน 2554(4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 9 กันยายน 2554(4/6)

  ดู ละคร: 779 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/9/2554 23:41:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 9 กันยายน 2554(5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 9 กันยายน 2554(5/6)

  ดู ละคร: 756 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/9/2554 23:42:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 9 กันยายน 2554(6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 9 กันยายน 2554(6/6)

  ดู ละคร: 813 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/9/2554 23:42:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 16 กันยายน2554(1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 16 กันยายน2554(1/6)

  ดู ละคร: 704 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/9/2554 22:07:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 16 กันยายน2554(2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 16 กันยายน2554(2/6)

  ดู ละคร: 720 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/9/2554 22:08:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 16 กันยายน2554(3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 16 กันยายน2554(3/6)

  ดู ละคร: 774 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/9/2554 22:08:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 16 กันยายน2554(4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 16 กันยายน2554(4/6)

  ดู ละคร: 731 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/9/2554 22:09:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 16 กันยายน2554(5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 16 กันยายน2554(5/6)

  ดู ละคร: 716 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/9/2554 22:09:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 16 กันยายน2554(6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 16 กันยายน2554(6/6)

  ดู ละคร: 723 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/9/2554 22:10:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 30 กันยายน2554(1/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 30 กันยายน2554(1/7)

  ดู ละคร: 579 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/10/2554 0:08:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 30 กันยายน2554(2/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 30 กันยายน2554(2/7)

  ดู ละคร: 543 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/10/2554 0:08:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 30 กันยายน2554(3/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 30 กันยายน2554(3/7)

  ดู ละคร: 631 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/10/2554 0:09:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 30 กันยายน2554(4/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 30 กันยายน2554(4/7)

  ดู ละคร: 587 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/10/2554 0:09:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 30 กันยายน2554(5/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 30 กันยายน2554(5/7)

  ดู ละคร: 581 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/10/2554 0:09:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 30 กันยายน2554(6/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 30 กันยายน2554(6/7)

  ดู ละคร: 487 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/10/2554 0:10:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 30 กันยายน2554(7/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 30 กันยายน2554(7/7)

  ดู ละคร: 496 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/10/2554 0:10:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 7 ตุลาคม 2554(1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 7 ตุลาคม 2554(1/6)

  ดู ละคร: 602 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/10/2554 0:11:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 7 ตุลาคม 2554(2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 7 ตุลาคม 2554(2/6)

  ดู ละคร: 571 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/10/2554 0:12:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 7 ตุลาคม 2554(3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 7 ตุลาคม 2554(3/6)

  ดู ละคร: 520 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/10/2554 0:12:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 7 ตุลาคม 2554(4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 7 ตุลาคม 2554(4/6)

  ดู ละคร: 617 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/10/2554 0:12:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 7 ตุลาคม 2554(5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 7 ตุลาคม 2554(5/6)

  ดู ละคร: 565 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/10/2554 0:13:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 7 ตุลาคม 2554(6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 7 ตุลาคม 2554(6/6)

  ดู ละคร: 640 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/10/2554 0:13:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 14 ตุลาคม 2554(1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 14 ตุลาคม 2554(1/6)

  ดู ละคร: 528 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/10/2554 0:14:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 14 ตุลาคม 2554(2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 14 ตุลาคม 2554(2/6)

  ดู ละคร: 579 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/10/2554 0:14:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 14 ตุลาคม 2554(3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 14 ตุลาคม 2554(3/6)

  ดู ละคร: 582 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/10/2554 0:14:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 14 ตุลาคม 2554(4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 14 ตุลาคม 2554(4/6)

  ดู ละคร: 550 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/10/2554 0:15:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 14 ตุลาคม 2554(5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 14 ตุลาคม 2554(5/6)

  ดู ละคร: 689 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/10/2554 0:15:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 14 ตุลาคม 2554(6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 14 ตุลาคม 2554(6/6)

  ดู ละคร: 585 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 17/10/2554 0:15:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 21 ตุลาคม 2554(1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 21 ตุลาคม 2554(1/6)

  ดู ละคร: 565 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/10/2554 14:44:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 21 ตุลาคม 2554(2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 21 ตุลาคม 2554(2/6)

  ดู ละคร: 534 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/10/2554 14:44:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 21 ตุลาคม 2554(3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 21 ตุลาคม 2554(3/6)

  ดู ละคร: 554 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/10/2554 14:45:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 21 ตุลาคม 2554(4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 21 ตุลาคม 2554(4/6)

  ดู ละคร: 633 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/10/2554 14:45:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 21 ตุลาคม 2554(5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 21 ตุลาคม 2554(5/6)

  ดู ละคร: 547 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/10/2554 14:46:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 21 ตุลาคม 2554(6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 21 ตุลาคม 2554(6/6)

  ดู ละคร: 600 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/10/2554 14:46:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 28 ตุลาคม 2554(1/5)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 28 ตุลาคม 2554(1/5)

  ดู ละคร: 623 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/10/2554 16:41:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 28 ตุลาคม 2554(2/5)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 28 ตุลาคม 2554(2/5)

  ดู ละคร: 594 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/10/2554 16:42:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 28 ตุลาคม 2554(3/5)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 28 ตุลาคม 2554(3/5)

  ดู ละคร: 604 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/10/2554 16:42:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 28 ตุลาคม 2554(4/5)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 28 ตุลาคม 2554(4/5)

  ดู ละคร: 613 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/10/2554 16:42:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 28 ตุลาคม 2554(5/5)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่ 28 ตุลาคม 2554(5/5)

  ดู ละคร: 622 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 30/10/2554 16:43:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่4พฤศจิกายน 2554(1/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่4พฤศจิกายน 2554(1/7)

  ดู ละคร: 406 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 20/11/2554 0:29:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่4พฤศจิกายน 2554(2/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่4พฤศจิกายน 2554(2/7)

  ดู ละคร: 442 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 20/11/2554 0:29:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่4พฤศจิกายน 2554(3/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่4พฤศจิกายน 2554(3/7)

  ดู ละคร: 489 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 20/11/2554 0:29:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่4พฤศจิกายน 2554(4/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่4พฤศจิกายน 2554(4/7)

  ดู ละคร: 496 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 20/11/2554 0:30:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่4พฤศจิกายน 2554(5/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่4พฤศจิกายน 2554(5/7)

  ดู ละคร: 465 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 20/11/2554 0:30:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่4พฤศจิกายน 2554(6/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่4พฤศจิกายน 2554(6/7)

  ดู ละคร: 412 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 20/11/2554 0:31:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่4พฤศจิกายน 2554(7/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่ วันที่4พฤศจิกายน 2554(7/7)

  ดู ละคร: 422 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 20/11/2554 0:31:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่11พฤศจิกายน 2554(1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่11พฤศจิกายน 2554(1/6)

  ดู ละคร: 468 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 20/11/2554 0:32:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่11พฤศจิกายน 2554(2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่11พฤศจิกายน 2554(2/6)

  ดู ละคร: 508 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 20/11/2554 0:32:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่11พฤศจิกายน 2554(3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่11พฤศจิกายน 2554(3/6)

  ดู ละคร: 536 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 20/11/2554 0:33:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่11พฤศจิกายน 2554(4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่11พฤศจิกายน 2554(4/6)

  ดู ละคร: 470 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 20/11/2554 0:33:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่11พฤศจิกายน 2554(5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่11พฤศจิกายน 2554(5/6)

  ดู ละคร: 461 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 20/11/2554 0:34:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่11พฤศจิกายน 2554(6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่11พฤศจิกายน 2554(6/6)

  ดู ละคร: 486 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 20/11/2554 0:34:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่18พฤศจิกายน 2554(1/5)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่18พฤศจิกายน 2554(1/5)

  ดู ละคร: 460 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 20/11/2554 0:35:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่18พฤศจิกายน 2554(2/5)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่18พฤศจิกายน 2554(2/5)

  ดู ละคร: 456 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 20/11/2554 0:35:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่18พฤศจิกายน 2554(3/5)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่18พฤศจิกายน 2554(3/5)

  ดู ละคร: 452 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 20/11/2554 0:36:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่18พฤศจิกายน 2554(4/5)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่18พฤศจิกายน 2554(4/5)

  ดู ละคร: 447 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 20/11/2554 0:36:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่18พฤศจิกายน 2554(5/5)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่18พฤศจิกายน 2554(5/5)

  ดู ละคร: 480 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 20/11/2554 0:37:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่25พฤศจิกายน 2554(1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่25พฤศจิกายน 2554(1/6)

  ดู ละคร: 437 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/11/2554 22:19:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่25พฤศจิกายน 2554(2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่25พฤศจิกายน 2554(2/6)

  ดู ละคร: 528 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/11/2554 22:20:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่25พฤศจิกายน 2554(3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่25พฤศจิกายน 2554(3/6)

  ดู ละคร: 411 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/11/2554 22:20:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่25พฤศจิกายน 2554(4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่25พฤศจิกายน 2554(4/6)

  ดู ละคร: 425 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/11/2554 22:20:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่25พฤศจิกายน 2554(5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่25พฤศจิกายน 2554(5/6)

  ดู ละคร: 539 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/11/2554 22:21:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่25พฤศจิกายน 2554(6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่25พฤศจิกายน 2554(6/6)

  ดู ละคร: 490 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 26/11/2554 22:21:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 2 ธันวาคม 2554(1/3)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 2 ธันวาคม 2554(1/3)

  ดู ละคร: 416 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/12/2554 16:58:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 2 ธันวาคม 2554(2/3)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 2 ธันวาคม 2554(2/3)

  ดู ละคร: 485 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/12/2554 16:58:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 2 ธันวาคม 2554(3/3)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 2 ธันวาคม 2554(3/3)

  ดู ละคร: 398 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/12/2554 16:58:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 ธันวาคม 2554(1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 ธันวาคม 2554(1/6)

  ดู ละคร: 504 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/12/2554 16:59:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 ธันวาคม 2554(2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 ธันวาคม 2554(2/6)

  ดู ละคร: 453 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/12/2554 16:59:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 ธันวาคม 2554(3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 ธันวาคม 2554(3/6)

  ดู ละคร: 493 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/12/2554 17:00:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 ธันวาคม 2554(4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 ธันวาคม 2554(4/6)

  ดู ละคร: 514 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/12/2554 17:00:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 ธันวาคม 2554(5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 ธันวาคม 2554(5/6)

  ดู ละคร: 593 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/12/2554 17:00:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 ธันวาคม 2554(6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 ธันวาคม 2554(6/6)

  ดู ละคร: 450 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 10/12/2554 17:01:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 16 ธันวาคม 2554(1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 16 ธันวาคม 2554(1/6)

  ดู ละคร: 394 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 18/12/2554 20:01:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 16 ธันวาคม 2554(1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 16 ธันวาคม 2554(1/6)

  ดู ละคร: 375 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 18/12/2554 20:02:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 16 ธันวาคม 2554(2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 16 ธันวาคม 2554(2/6)

  ดู ละคร: 443 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 18/12/2554 20:02:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 16 ธันวาคม 2554(3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 16 ธันวาคม 2554(3/6)

  ดู ละคร: 363 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 18/12/2554 20:03:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 16 ธันวาคม 2554(4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 16 ธันวาคม 2554(4/6)

  ดู ละคร: 358 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 18/12/2554 20:03:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 16 ธันวาคม 2554(5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 16 ธันวาคม 2554(5/6)

  ดู ละคร: 396 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 18/12/2554 20:03:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 16 ธันวาคม 2554(6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 16 ธันวาคม 2554(6/6)

  ดู ละคร: 552 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 18/12/2554 20:04:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 23 ธันวาคม 2554(1/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 23 ธันวาคม 2554(1/7)

  ดู ละคร: 388 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 3/1/2555 21:01:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 23 ธันวาคม 2554(2/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 23 ธันวาคม 2554(2/7)

  ดู ละคร: 357 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 3/1/2555 21:02:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 23 ธันวาคม 2554(3/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 23 ธันวาคม 2554(3/7)

  ดู ละคร: 520 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 3/1/2555 21:02:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 23 ธันวาคม 2554(4/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 23 ธันวาคม 2554(4/7)

  ดู ละคร: 539 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 3/1/2555 21:03:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 23 ธันวาคม 2554(5/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 23 ธันวาคม 2554(5/7)

  ดู ละคร: 436 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 3/1/2555 21:03:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 23 ธันวาคม 2554(6/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 23 ธันวาคม 2554(6/7)

  ดู ละคร: 372 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 3/1/2555 21:03:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 23 ธันวาคม 2554(7/7)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 23 ธันวาคม 2554(7/7)

  ดู ละคร: 419 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 3/1/2555 21:04:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 30 ธันวาคม 2554(1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 30 ธันวาคม 2554(1/6)

  ดู ละคร: 359 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 3/1/2555 21:05:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 30 ธันวาคม 2554(2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 30 ธันวาคม 2554(2/6)

  ดู ละคร: 384 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 3/1/2555 21:05:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 30 ธันวาคม 2554(3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 30 ธันวาคม 2554(3/6)

  ดู ละคร: 405 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 3/1/2555 21:05:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 30 ธันวาคม 2554(4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 30 ธันวาคม 2554(4/6)

  ดู ละคร: 397 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 3/1/2555 21:06:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 30 ธันวาคม 2554(5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 30 ธันวาคม 2554(5/6)

  ดู ละคร: 345 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 3/1/2555 21:06:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 30 ธันวาคม 2554(6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 30 ธันวาคม 2554(6/6)

  ดู ละคร: 343 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 3/1/2555 21:06:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 6 มกราคม 2555 (1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 6 มกราคม 2555 (1/6)

  ดู ละคร: 468 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/1/2555 13:30:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 6 มกราคม 2555 (2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 6 มกราคม 2555 (2/6)

  ดู ละคร: 561 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/1/2555 13:30:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 6 มกราคม 2555 (3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 6 มกราคม 2555 (3/6)

  ดู ละคร: 401 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/1/2555 13:31:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 6 มกราคม 2555 (4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 6 มกราคม 2555 (4/6)

  ดู ละคร: 339 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/1/2555 13:31:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 6 มกราคม 2555 (5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 6 มกราคม 2555 (5/6)

  ดู ละคร: 382 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/1/2555 13:31:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 6 มกราคม 2555 (6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 6 มกราคม 2555 (6/6)

  ดู ละคร: 379 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/1/2555 13:32:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 13 มกราคม 2555 (1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 13 มกราคม 2555 (1/6)

  ดู ละคร: 376 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/1/2555 13:33:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 13 มกราคม 2555 (2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 13 มกราคม 2555 (2/6)

  ดู ละคร: 368 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/1/2555 13:33:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 13 มกราคม 2555 (3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 13 มกราคม 2555 (3/6)

  ดู ละคร: 432 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/1/2555 13:34:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 13 มกราคม 2555 (4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 13 มกราคม 2555 (4/6)

  ดู ละคร: 382 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/1/2555 13:34:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 13 มกราคม 2555 (5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 13 มกราคม 2555 (5/6)

  ดู ละคร: 443 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/1/2555 13:35:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 13 มกราคม 2555 (6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 13 มกราคม 2555 (6/6)

  ดู ละคร: 302 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/1/2555 13:35:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 20 มกราคม 2555 (1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 20 มกราคม 2555 (1/6)

  ดู ละคร: 693 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/1/2555 13:36:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 20 มกราคม 2555 (2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 20 มกราคม 2555 (2/6)

  ดู ละคร: 547 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/1/2555 13:36:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 20 มกราคม 2555 (3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 20 มกราคม 2555 (3/6)

  ดู ละคร: 599 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/1/2555 13:37:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 20 มกราคม 2555 (4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 20 มกราคม 2555 (4/6)

  ดู ละคร: 608 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/1/2555 13:37:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 20 มกราคม 2555 (5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 20 มกราคม 2555 (5/6)

  ดู ละคร: 605 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/1/2555 13:37:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 20 มกราคม 2555 (6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 20 มกราคม 2555 (6/6)

  ดู ละคร: 581 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 22/1/2555 13:38:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 27 มกราคม 2555 (1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 27 มกราคม 2555 (1/6)

  ดู ละคร: 452 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 22:56:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 27 มกราคม 2555 (2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 27 มกราคม 2555 (2/6)

  ดู ละคร: 442 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 22:57:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 27 มกราคม 2555 (3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 27 มกราคม 2555 (3/6)

  ดู ละคร: 487 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 22:57:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 27 มกราคม 2555 (4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 27 มกราคม 2555 (4/6)

  ดู ละคร: 549 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 22:57:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 27 มกราคม 2555 (5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 27 มกราคม 2555 (5/6)

  ดู ละคร: 364 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 22:58:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 27 มกราคม 2555 (6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 27 มกราคม 2555 (6/6)

  ดู ละคร: 467 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 22:58:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 3กุมภาพันธ์2555(1/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 3กุมภาพันธ์2555(1/6)

  ดู ละคร: 556 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 23:00:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 3กุมภาพันธ์2555(2/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 3กุมภาพันธ์2555(2/6)

  ดู ละคร: 806 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 23:00:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 3กุมภาพันธ์2555(3/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 3กุมภาพันธ์2555(3/6)

  ดู ละคร: 567 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 23:00:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 3กุมภาพันธ์2555(4/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 3กุมภาพันธ์2555(4/6)

  ดู ละคร: 612 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 23:01:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 3กุมภาพันธ์2555(5/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 3กุมภาพันธ์2555(5/6)

  ดู ละคร: 615 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 23:01:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 3กุมภาพันธ์2555(6/6)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 3กุมภาพันธ์2555(6/6)

  ดู ละคร: 726 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 23:01:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

  ดู ละคร: 963 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 12/2/2555 23:02:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 มีนาคม 2555 (1/5)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 มีนาคม 2555 (1/5)

  ดู ละคร: 772 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 11/3/2555 14:50:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 มีนาคม 2555 (2/5)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 มีนาคม 2555 (2/5)

  ดู ละคร: 681 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 11/3/2555 14:50:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 มีนาคม 2555 (3/5)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 มีนาคม 2555 (3/5)

  ดู ละคร: 601 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 11/3/2555 14:50:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 มีนาคม 2555 (4/5)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 มีนาคม 2555 (4/5)

  ดู ละคร: 815 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 11/3/2555 14:51:00
 
รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 มีนาคม 2555 (5/5)   รายการวันวานยังหวานอยู่วันที่ 9 มีนาคม 2555 (5/5)

  ดู ละคร: 693 ครั้ง
  เพิ่ม ละคร: 11/3/2555 14:51:00
 

เมื่อ : 5 ก.ย. 49 0:07:11
ที่มา: http://www.tttonline.net/
โดย : WhAt