ชอบเล่นรัก"ออรัลเซ็กซ์" เสี่ยงติด"เอดส์-เริม-ซิฟิลิส"สูง

 
ชอบเล่นรัก"ออรัลเซ็กซ์" เสี่ยงติด"เอดส์-เริม-ซิฟิลิส"สูง

เตือนกลุ่มคนนิยม "ออรัลเซ็กส์" ใช้ปากกับอวัยวะเพศชายหรือหญิงหรือที่ทวารหนัก มีโอกาสติดเชื้อเอดส์ เชื้อเริม หนองใน ซิฟิลิส ได้หากปากหรือในลำคอมีแผล ขณะที่อีกฝ่ายมีเชื้อ ต้องป้องกันโดยใส่ถุงยางอนามัย หรือใช้แผ่นพลาสติกที่ใช้ห่ออาหารป้องกัน เผยล่าสุดพบผู้ชายติดเชื้อเอดส์จากการทำออรัลเซ็กซ์ร้อยละ 10 น.พ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตั้งเป้าในปี 2549 จะลดผู้ติดเชื้อเอดส์รายใหม่ไม่เกิน 16,000 คน โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์แบบฉาบฉวย รวมทั้งเยาวชน จะเพิ่มการใช้ถุงยางอนามัยจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 60 ส่วนในกลุ่มผู้ให้บริการทางเพศ จะสนับสนุนให้ใช้ถุงยางอนามัยร้อยละ 100 ต่อไป โดยเตรียมถุงยางอนามัยไว้แล้ว 24 ล้านชิ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารัฐบาล จะมีนโยบายส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย ใส่ป้องกันการติดเชื้อในขณะที่มีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนที่ไม่ใช่สามีภรรยาก็ตาม แต่ในปัจจุบันรสนิยมทางเพศสัมพันธ์มีความหลากหลายมากขึ้นในเรื่องของเพศปฏิบัติ ซึ่งส่วนหนึ่งอาจมาจากการได้รับอิทธิพลจากสื่อลามกต่างๆ และเกิดพฤติกรรมเลียนแบบขึ้น โดยเฉพาะการทำรักด้วยปาก หรือ "ออรัลเซ็กซ์" ซึ่งมีโอกาสติดโรคเอดส์ โรคเริม โรคซิฟิลิส และหนองในได้เช่นกัน หากฝ่ายกระทำมีแผลที่ปากหรือในคอ และมีการหลั่งน้ำอสุจิในปาก หรือผู้ถูกกระทำมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่แล้วก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นสูงต่อการติดเชื้อเอดส์ได้เช่นกัน โดยเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายได้ทาง เยื่อบุบริเวณที่ปลายท่อปัสสาวะชาย ช่องคลอด ทวารหนักและบาดแผล "พฤติกรรมการทำออรัลเซ็กส์ซ์ในกลุ่มคนไทย ยังไม่ได้มีการสำรวจอย่างแน่ชัด แต่จากข้อมูลผู้มารับบริการที่คลินิกชายของโรงพยาบาลบางรัก ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2549 จำนวน 1,305 คน พบมีประวัติทำออรัลเซ็กซ์ 130 ราย หรือประมาณร้อยละ 10" น.พ.สมบัติ กล่าว และว่า วิธีที่ปลอดภัยที่สุดของการมีเพศสัมพันธ์ ต้องมีเครื่องป้องกันที่เหมาะสม ในกรณีที่ทำออรัลเซ็กซ์แบบใช้ปากกับอวัยวะเพศชายนั้น ฝ่ายชายต้องสวมถุงยางอนามัย ส่วนในกรณีที่ใช้ปากสัมผัสกับอวัยวะเพศหญิง หรือบริเวณทวารหนัก แนะนำให้ใช้แผ่นยาง หรือแผ่นพลาสติกชนิดที่ใช้ห่ออาหารก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้ปากสัมผัสกับอวัยวะโดยตรง นอกจากนี้ ในคู่สามีภรรยา หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีอาการไข้ ควรจะงดการมีเพศสัมพันธ์ เพราะเชื้อโรคที่ทำให้เกิดไข้หวัด จะฝังตัวอยู่ในเมือกตามผนังเยื่อบุทั้งหลายทั้งในจมูก ช่องปาก และช่องคลอด การทำรักด้วยปากระหว่างที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเจ็บไข้ ก็อาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้เมื่อ : 17 ก.ย. 49 23:24:45
ที่มา: http://www.tttonline.net/
โดย : WhAt