การทำให้ ความสุขทางเพศ ยาวนานขึ้น

 
การทำให้ ความสุขทางเพศ ยาวนานขึ้น

การที่จะทำให้การร่วมเพศยาวนานขึ้นและความรู้สึกของผู้หญิงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับชายนั้น ฝ่ายชายและหญิงจะต้องมีความรู้ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ทางเพศของแต่ละฝ่าย ตลอดจนเทคนิคการเล้าโลมฝ่ายหญิงก่อนร่วมเพศเป็นเวลานาน ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ชายจะไม่ชอบทำ ดังนั้นการที่จะทำให้เกิดความสุขร่วมกันทั้งสองฝ่าย จะต้องร่วมมือกันโดยวิธีการควบคุมความรู้สึกขณะร่วมเพศ ฝ่ายชายควรขยับอวัยวะเพศชายอย่างช้าๆ และเบาๆ เพื่อให้เกิดความรู้สึกทางเพศของตนเองค่อยๆ สูงขึ้น และผู้หญิงตามทัน พร้อมกับเล้าโลมผู้หญิงโดยใช้มือและปาก เช่น จูบ ลูบคลำ ปาก ซอกคอ หรือเต้านม และอาจใช้ท่าผู้หญิงอยู่ข้างบน โดยฝ่ายหญิงเป็นฝ่าย ควบคุมการเคลื่อนไหว จะช่วยให้ผู้หญิงมีความสุข สุดยอดทันความรู้สึกของผู้ชายได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้อาจใช้วิธีการพิเศษหรือเครื่องมือช่วย ได้แก่ การสวมถุงยางอนมัย วิธีการนี้ช่วยได้ในกรณีผู้ชายมีอาการหลั่งน้ำกามเร็ว เพราะถุงยางทำให้อวัยวะเพศชายเสียดสีกับช่องคลอดน้อยลง ผู้ชายจึงเกิดความรู้สึกช้าลง การดื่มสุรา สุราถ้าดื่มน้อยจะกระตุ้นอารมณ์เพศทำให้หลั่งน้ำกามเร็ว แต่ถ้า ดื่มมากจะทำให้หลั่งน้ำกามช้าลง ถ้าดื่มจนเมาอวัยวะเพศอาจจะไม่แข็งตัวเลยจึงควรเลือก การดื่มสุราอย่างเหมาะสมตามความต้องการทางเพศของทั้งสองฝ่าย ใช้วิธีการมาสเตอร์สและจอห์นสัน โดยการใช้นิ้วมือบีบที่บริเวณคอของ อวัยวะเพศชายทำให้รู้สึกเจ็บและหมดความรู้สึกทางเพศชั่วขณะหนึ่ง เป็นการควบคุมอารมณ์เพศของฝ่ายชายให้ช้าลง เพื่อให้ฝ่ายหญิงตามทัน แต่การกระทำวิธีนี้ต้องอาศัยความชำนาญพอสมควร ดังนั้น การที่จะทำให้หญิงและชายบรรลุจุดสุดยอดพร้อมกันนั้นต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายจึงจะบังเกิดผลสำเร็จเมื่อ : 9 ต.ค. 49 18:38:37
ที่มา: http://www.tttonline.net/
โดย : WhAt