หนุ่มในฝัน... สาวในสเปคยุค 2010

 
หนุ่มในฝัน... สาวในสเปคยุค 2010

   รับบทบาทเป็นแม่สื่อยุคไฮเทค แนะนำหนุ่มสาวให้รู้จักปิ๊งรัก แต่งงานกันไปก็หลายคู่ ด้วยฐานลูกค้าคนโสดที่อยากมีคู่กว่า 3,000 คนในปัจจุบัน ล่าสุด นิกกี้-นิธินันท์ อัศวทร ผู้บริหารสาวเจ้าของบริษัทจัดหาคู่ "มีท แอนด์ ลั้นช์" (Meet N Lunch) เลยขอจัดทำโพลล์สำรวจทัศนคติหนุ่มสาวกรุงเทพฯ เกี่ยวกับการหาคู่ครองในยุคนี้ ผ่านแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่มีทั้งสมาชิกที่มาใช้บริการหาคู่ รวมทั้งประชาชนทั่วไปจำนวน 800 คน แบ่งเป็นเพศหญิง 70% (อายุระหว่าง 25-50 ปี) เพศชาย 30% (อายุระหว่าง 30-55 ปี) ในจำนวนนี้เกือบทั้งหมดเป็นคนกรุงเทพฯ และจบการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรี

          สำหรับเกณฑ์ในการเลือกคู่ครองของหนุ่มสาวยุคนี้ ผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่า ทั้งผู้ชายและผู้หญิงคำนึงถึงค่านิยมและทัศนคติเป็นอันดับแรกในเกณฑ์การเลือกคู่ โดยสิ่งที่สำคัญรองลงมาสำหรับฝ่ายชายในการเลือกคู่ คือ รูปร่างหน้าตา ในขณะที่ฝ่ายหญิงจะให้ความสำคัญกับพื้นฐานครอบครัวของฝ่ายชายเป็นอันดับรองลงมา โดยมีรูปร่างหน้าตาอยู่ในอันดับสุดท้าย

          โดย 68% ของผู้ชายเลือกค่านิยมและทัศนคติตรงกันของผู้หญิง เป็นคุณลักษณะที่สำคัญที่สุด ตามมาด้วยลักษณะภายนอก (ส่วนสูง น้ำหนัก หน้าตา) พื้นฐานครอบครัว การศึกษา อาชีพ และรายได้ เป็นอันดับท้ายสุด ในขณะที่ฝ่ายหญิง 67% ให้ความสำคัญกับค่านิยมและทัศนคติเป็นอันดับแรกเช่นเดียวกัน รองลงมาคือ พื้นฐานครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา และลักษณะภายนอกอยู่ในอันดับท้ายสุด

          ในขณะเดียวกัน ฝ่ายหญิงจะให้ความสำคัญกับการศึกษาของเพศตรงข้ามมากกว่าผู้ชาย โดย 2 ใน 5 ของผู้หญิงรับไม่ได้หากฝ่ายชายมีการศึกษาน้อยกว่า และ 3 ใน 5 ของผู้หญิงรับไม่ได้หากฝ่ายชายมีรายได้น้อยกว่า ในขณะที่ 3 ใน 5 ของผู้ชายรับได้ หากฝ่ายหญิงมีการศึกษาหรือมีรายได้น้อยกว่าตน

          โดยในด้านรายได้ของคู่ครอง ฝ่ายหญิง 2 ใน 3 บอกว่า อยากเจอผู้ชายที่มีรายได้เท่ากัน หรือมากกว่าเท่านั้น ในขณะที่ผู้ชาย 2 ใน 3 ไม่อยากเจอผู้หญิงที่มีรายได้มากกว่า โดยบางส่วนให้เหตุผลว่า กลัววิถีชีวิต หรือไลฟ์สไตล์จะแตกต่างกันเกินไป

          ด้านการศึกษา จากการสำรวจพบว่า ผู้หญิงให้ความสำคัญกับการศึกษามากกว่าฝ่ายชาย โดยหญิง 40% รู้สึกรับไม่ได้หากฝ่ายชายมีการศึกษาต่ำกว่า และ 64% ของฝ่ายหญิงคาดหวังว่าฝ่ายชายต้องจบการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี และ 33% อยากให้จบการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาโท ขณะที่ในอีกด้านหนึ่ง 2 ใน 3 ของผู้ชายรับได้ ถ้าผู้หญิงมีการศึกษาน้อยกว่า และ 80% หวังว่าผู้หญิงควรจบการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี


แต่งงาน


          ในเรื่องของอายุ ครึ่งหนึ่งของผู้ชายไม่อยากเจอผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งบอกว่ารับได้ โดยผู้ชายส่วนใหญ่มองหาผู้หญิงอายุ 25 ถึง 30 ปี ด้วยเหตุผลเรื่องการมีบุตร ในขณะที่ฝ่ายหญิง 34% คิดว่ารับได้หากฝ่ายชาย มีอายุน้อยกว่าไม่เกิน 5 ปี และอีก 22% รับไม่ได้หากฝ่ายชายเด็กกว่า

          ประเด็นส่วนสูง เป็นที่น่าแปลกใจว่า 2 ใน 3 ของฝ่ายชายไม่มีปัญหาเรื่องส่วนสูงของฝ่ายหญิง หากฝ่ายหญิงสูงกว่า ในขณะที่ฝ่ายหญิงค่อนข้างให้ความสำคัญกับส่วนสูงของผู้ชาย โดย 2 ใน 3 ของฝ่ายหญิงบอกว่ารับไม่ได้ ถ้าฝ่ายชายเตี้ยกว่า

          สถานภาพการสมรส แม้ตัวเลขการหย่าร้างจะสูงขึ้นในปัจจุบัน และทำให้คนส่วนมากยอมรับได้มากขึ้น โดยเฉพาะสาวไทยส่วนใหญ่ ที่บอกว่าพวกเธอไม่มีปัญหาถ้าจะเดทกับผู้ชาย ที่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนหรือมีลูกติด แต่ในทางกลับกัน ฝ่ายชายจำนวนเพียง 1 ใน 5 เท่านั้นที่รู้สึกรับได้ หากฝ่ายหญิงเคยผ่านการแต่งงานมาก่อน นอกจากนี้ ยังมีประเด็นด้านเชื้อชาติซึ่งสำรวจพบผู้ชายไทยกว่า 92% ของกลุ่มตัวอย่างชอบผู้หญิงไทยเชื้อสายจีน

          เป็นส่วนหนึ่งของภาพสะท้อนของทัศนคติการ "เลือกคู่" ของหนุ่มสาวในยุค 2010 ผ่านโพลล์สำรวจครั้งนี้ ...Tag : แต่งงาน หนุ่ม ใน ฝัน สาว ใน สเปคยุค 2010
เมื่อ : 17 ม.ค. 53 19:10:10
ที่มา: www.kapook.com
โดย : kura